Yolculuğumuz Aydın’da başladı. Ufak çaplı olarak orda ilk adımlarımızı attık. Orada bebek giyim mağazası olan bir arkadaşımız ile bu işleri büyütme kararı aldık. İşlerin büyümesi açısında Aydın’ın yetersiz kalacağını düşündük ve işlerimizi İzmir’e taşıma kararı aldık. Serüvenimiz kısaca böyle başladı. İzmir’de bir atölye kurduk. Kurulduğumuz sırada atölye ekibimiz 5 kişiden ve müşteri portföyümüz de 8 kişiden oluşuyordu. Modellerimizi ve ilk koleksiyonumuzu hazırladık. 7-8 kişilik bir müşteri topluluğunu beklerken , fuar zamanına denk gelindiği için yaklaşık 40 müşteri aldık. Çeşitliliğimizden dolayı memnun olduklarını ve bu çeşitlilik ile fuara girmemiz gerektiğini belirttiler. Gelen tüm müşterilerimiz de memnuniyetle yanımızdan ayrıldı ve ilerleyen süreçte yeniden geldiklerinde her seferinde yanlarında yeni müşterilerle birlikte bizleri ziyaret ettiler. Ve bu sayede biz farkına bile varmadan 70 civarında müşteriye ulaştık. Sonrasında ihracata başladık. Atölye ekibimiz 20 kişiye , 150 m2 olan alanımız önce 280 m2 ye ,  sonrasında da 560 m2 ye ulaştı. O zamanki en büyük emellerimizden bir tanesi elemanlarımızın daha rahat , daha temiz bir ortamda çalışması ve iş yerlerine gelirken mutlu gelmeleriydi. Daha sonrasında buraya yerleşmek nasip oldu. HS Sposa’nın 2024 koleksiyonunu burada sunacağız.

N: HS’nin açılımı nedir ?

Halil benim adım olarak ve Sait’te ortağımın abisinin adı olarak bir birleşim yaptık.

N: Bu sene If Wedding’e giriyorsunuz. Önümüzdeki dönemde başka fuar hedefleriniz olacak mı ?

HS’nin hayalleri var. Biz burayı kurarken kendimize hedefler koyduk. Bu hedefler ; Ege Bölgesi içi Mağazalaşma , 50 kişilik bir atölye kurmak , Tamamen yurtdışı odaklı çalışmaktır.

Türkiye fuarlarının yanı sıra , Milano , Barcelona , Atlanta fuarı gibi dünyaca ünlü fuarlara katılmayı hedefliyoruz. Tabii bu zaman içerisinde gerçekleşecek bir süreçtir. Her yıl kalite standartlarımızın üzerine ekleyerek bu hedeflerimize ulaşacağız. Hedef olmazsa olduğun yerde durup kaybetmeye başlarsın. Benim iki tane oğlum , 1 tane kızım var, ortağımın 3 tane oğlu, 1 tane kızı var. Amacımız evlatlarımızı bu işleyişin kanallarına yaymaktır. İhracat bölümüne bir tanesi , mağazalaşma bölümüne bir tanesi gibi dağılım yaparak hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. İşe başlamadan önce masada konuşulan her şeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz.


Our journey started in Aydın. We took our first steps there on a small scale. We decided to grow these businesses with a friend who has a baby clothing store there. We thought that Aydın would be insufficient in terms of the growth of the business and we decided to move our business to Izmir. This is how our adventure started briefly. We established a workshop in Izmir. At the time of our establishment, our workshop team consisted of 5 people and our customer portfolio consisted of 8 people. We prepared our models and our first collection. While we were waiting for a customer community of 7-8 people, we received about 40 customers because it was the time of the fair. They stated that they were satisfied with our diversity and that we should enter the fair with this diversity. All of our customers left us with satisfaction and when they came again in the following period, they visited us with new customers each time. And in this way, we reached around 70 customers without even realizing it. Then we started exporting. Our workshop team reached 20 people, our 150 m2 area first reached 280 m2 and then 560 m2. One of our biggest ambitions at that time was for our employees to work in a more comfortable, cleaner environment and to come to their workplaces happily. Afterwards, we had the chance to settle here. We will present HS Sposa’s 2024 collection here.

N: What does HS stand for?

We combined Halil as my name and Sait as the name of my partner’s brother.

N: You are participating in If Wedding this year. Will you have other fair targets in the coming period?

HS has dreams. We set goals for ourselves when we established this place. These goals are; Storing in the Aegean Region, establishing a workshop for 50 people, working completely abroad.

In addition to the fairs in Turkey, we aim to participate in world famous fairs such as Milan, Barcelona, Atlanta fair. Of course, this is a process that will take place over time. We will achieve these goals by adding on our quality standards every year. If there is no target, you stop where you are and start to lose. I have two sons and one daughter, my partner has three sons and one daughter. Our aim is to spread our sons to the channels of this operation. We want to realize our goals by distributing one of them to the export department and one of them to the merchandising department. We are trying to realize everything that was discussed at the table before we started the business.