Yeryüzünde insandan başka gövdesinin şeklini değiştirmeye çalışan başka bir canlı türü daha yok.

Bugünlerde estetik operasyonlar sayesinde insan vücuduna doğal olmayan yollarla müdahale edilip günümüzün güzellik tanımına uygun yapay bedenler yaratılıyor. Yalnız şu da acı bir gerçek ki yeryüzünde insandan başka gövdesinin şeklini değiştirmeye çalışan başka bir canlı türü daha yok.

Bu yeni bir olgu değil. İnsan bedeninin maruz kaldığı sayısız değişimin örnekleri her çağda, her kültürde görülüyor. Özellikle de kadın bedeni üzerinde…

Modacılar, her dönem estetik gördükleri kadın bedenini moda objesi yaparak,
“ideali budur” diye belirledikleri şekle sokmaya çalışmışlar. Yıllar boyu giysilerle birlikte beden formları da değişmiş. İdealize edilen kadın bedenine ancak bir yere kadar ulaşılabildiği için gövdeyi şekillendirmek amacıyla vücuda giyilen çeşitli aparatlardan yararlanılmış. Bunlardan biri de korse…

 

O yoldan benim de çocuk hâlimle kısacık bir yürümüşlüğüm vardır. Zaman içinde, izlediğim ilk defilenin üstüne, televizyondan daha birçoğunu görme fırsatı buldum.

Yüzyıllar boyunca toplumda sosyal, siyasi ve ekonomik anlamda geri plana atılan kadınların, kendilerini ifade edebildikleri tek yol moda olmuş. Onları ince, güzel ve çekici gösteren korseler aracılığı ile daha da göz önüne çıkan kadınlar, kendilerine statü kazandıracak, dolayısı ile zenginlik içinde rahat bir yaşama kavuşturacak eş adayları bulmak arzusuyla korseyi uzun yıllar kullanmışlar.

Yalnız, korsenin bedeni belli bir şekile sokmanın ötesinde bir sakıncası var: bacaklar ve baş arasındaki kan dolaşımını durdurmak…O nedenle korseyi vücudu deforme eden bir işkence aracı olarak tanımlayanlar olmuş geçmişte.

1800’lü yılların Londra’sının anlatıldığı Brigerton isimli dizinin bazı bölümlerinde, aristokrat kadınların günün modası olan gösterişli kıyafetlerinin içine girmek için korseyi giyerken nasıl zorlandıkları ele alınmış. Birden fazla kişinin yardımı ile uzunca bir sürede giyilen korselerin vücutlarına açtıkları yaraları izlerken insan “iyi ki artık böyle bir moda yok” demekten kendini alamıyor.

1947 yılına gelindiğinde, Christian Dior’un Paris’te sergilediği yeni koleksiyonunu eşliğinde korse yeniden canlandı. Kadınsı desenlerin ön planda olduğu elbiselerin belleri daraltılmıştı. Bu da korsenin geri dönüşü anlamına geliyordu. Pazar canlanıyordu.

When did the corset appear?

In the researches, it was determined that the history of the corset went back to the Minoan civilization living in Crete. The parents of the children who lived in Minos put a belt to prevent them from thickening their waists. Greek women also wrapped a hard belt called “zona” outside their clothes to shape their waists and show their breasts upright. The paintings on the pottery belonging to the Minoan civilization clearly show that men and women use a belt that shapes their waists.

When we look at the Middle Ages, we see that women wore plain, tunic-style long clothes that did not show their body lines. In these years, some attachments were placed in certain parts of the clothes in order to shape the body.

By the 1300s, they began to wrap bandages under the main garment to make the waist appear thinner. In the next century, it became common for women to wear lace corsets stiffened with brass wires.

And the 16th century… The corset becomes the fashion of the period with an official decision…

King of France II. Henry’s wife, Catherine de’ Medici, was a queen notorious for her ruthless and extraordinary decisions. What happened when the court forbade women to have thick waists? Wearing a corset was now inevitable. Thus, choosing clothes according to the body gave way to shaping the body according to the clothes. From now on, socialite women would be able to look slim and attractive no matter what they wanted. Corsets, which worked miracles, were enthusiastically received among the French nobility. It spread rapidly.

The corsets of the period were in the form of a separate underwear with laces on the front or back. The corsets, which were made of dried thatch with whalebone or reed placed in a hard quilted fabric, functioned to flatten the breasts and push them up to shape the upper body into a cylinder.

After France, the corset became fashionable first in Spain and then in England. Nobles in England began to use iron corsets for men and women, which they called the “Tudor Corset”. In Italy and Germany, thinner waist and thicker hips became fashionable.

The 17th century was a period when the use of corsets became more widespread.

It was a necessity of the time to have portraits made among the nobility in Europe. Henrietta Maria, wife of King Charles I of England, had herself painted with wide chest décolleté. Since whatever the queen did at that time became fashionable among the noble women, the duchesses and countesses began to have the low-cut dresses made more often. It was status for them. The corset was on the rise once again. The corsets became indispensable for dresses with a wide neckline. Whale bones were used to make corsets stand even more upright. The clothes were getting heavy. Noble women could barely move under these heavy dresses. Moreover, even tying the corset required the assistance of at least two maids. Shortly, the noble women of that period had to sweat a lot in order to be admired and gain status.

Until the 1830s, especially women’s clothing was exaggerated and restrictive of movement. It was impossible for women to be in active activities with the thin waist, wide arms, and long, wide skirts shaped by the corset. However, it continued for many years for noble women to wear these clothes that distinguish themselves from the people and emphasize their privilege.

At the beginning of the 19th century, high-waisted, flowing clothes made of silk became fashionable. Corsets were supported by ivory, whalebone, steel, and wood, and were made of satin, cotton, silk, or linen. It was customary for noble men to present their girlfriends with corsets, in which poems were written or painted their own pictures.

Although it made the look more elegant, corsets were starting to cause health problems. Young girls, whose bodies were not yet fully developed, suffered more from this. The corsets, which were tried to be made tighter with laces, were becoming dangerous. They couldn’t breathe well, especially young girls fainted when she was without oxygen. Also, rib bones could be broken, compression of organs could sometimes lead to internal bleeding.

In 1903, a woman died when two steel pieces from her corset pierced her heart. In 1912, an artist named Joseph Hennella, who made imitations of women, collapsed on the stage due to the pressure of the corset and died. In England during the reign of King Edward VII, corsets and S-shaped folds became fashionable in women’s silhouettes. These corsets pushed the hips back and the chest forward.

The new corsets were popularized by a corset producer with a medical degree. After the unhealthy female silhouette of the Victorian era, this female form looked healthier. The corset was not designed to harm the internal organs, as it was in previous periods, but only to stand upright.

The corsets, which are now made of cheaper fabrics instead of silk, are no longer a luxury accessory and have become used in daily life.

As the 1890s came to an end, the lifestyle began to change with the technological innovations brought by the industrial revolution. Now women could access information more easily, and they were working, albeit for a low wage. The women’s clothing, which started to take place in the public sphere, began to take on a feminine structure that provided freedom of movement, away from exaggeration.

Ready-made clothing emerged thanks to sewing machines. In 1908, straight-cut, unlined dresses appeared. Women started to prefer flatter corsets and bras instead of S corsets.

A few years before the First World War, with the preference for narrow hips, women turned to lower body corsets that made the hips look tighter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A few years before the First World War, with the preference of narrow hips more, women turned to lower body corsets that made the hips look tighter.

With the war, the women began to work in hospitals and factories. Skirt lengths were shortened, long hair was cut. Her appearance began to change a lot. The women stopped using corsets designed using steel in order to contribute to the war, and the use of this type of corset was abandoned. Half corsets were started to be designed for women who wanted to have a thin waist.

During the Second World War, fabric restriction began in the field of fashion. Due to the war, the use of zippers on clothing was banned. The use of hooks is permitted under certain conditions. Laces and elastic fabrics had to be used in corsets.

In the year 1947, the corset was revived, accompanied by Christian Dior’s new collection exhibited in Paris. The waists of the dresses, in which the feminine patterns were in the foreground, were narrowed. This meant the return of the corset. The market was alive.

The use of corsets in our society was by the order of Sultan Abdülmecit. Before the circumcision wedding, while the people of the palace were trying to complete the preparations in blood and sweat, Sultan Abdülmecit ordered all the women of the palace to wear corsets.

Many articles were written on the subject in women’s and humour magazines.

Emine Semiye Hanım, in an article in the Women’s Special Newspaper; she said that women are used to wearing corsets, but that some of them may get sick because of the corset. She also expressed her concerns about the metal underwire of the corset and recommended non-wired sports corsets.

Today, in the 1980s fashion designers were starting to become as popular as celebrities. Pop stars were appearing accompanied by the designs of fashion designers. During this period, tight-fitting stage outfits became fashionable. Stars began to prefer corsets that hide their flaws in order to wear these clothes. Even celebrities like Madonna used corsets as clothes on stage. Today, the corsets are still used sometimes as underwear and sometimes as accessories, although they are not in their old form.

When did the corset appear?

In the researches, it was determined that the history of the corset went back to the Minoan civilization living in Crete. The parents of the children who lived in Minos put a belt to prevent them from thickening their waists. Greek women also wrapped a hard belt called “zona” outside their clothes to shape their waists and show their breasts upright. The paintings on the pottery belonging to the Minoan civilization clearly show that men and women use a belt that shapes their waists.

When we look at the Middle Ages, we see that women wore plain, tunic-style long clothes that did not show their body lines. In these years, some attachments were placed in certain parts of the clothes in order to shape the body.

By the 1300s, they began to wrap bandages under the main garment to make the waist appear thinner. In the next century, it became common for women to wear lace corsets stiffened with brass wires.

And the 16th century… The corset becomes the fashion of the period with an official decision…

King of France II. Henry’s wife, Catherine de’ Medici, was a queen notorious for her ruthless and extraordinary decisions. What happened when the court forbade women to have thick waists? Wearing a corset was now inevitable. Thus, choosing clothes according to the body gave way to shaping the body according to the clothes. From now on, socialite women would be able to look slim and attractive no matter what they wanted. Corsets, which worked miracles, were enthusiastically received among the French nobility. It spread rapidly.

The corsets of the period were in the form of a separate underwear with laces on the front or back. The corsets, which were made of dried thatch with whalebone or reed placed in a hard quilted fabric, functioned to flatten the breasts and push them up to shape the upper body into a cylinder.

After France, the corset became fashionable first in Spain and then in England. Nobles in England began to use iron corsets for men and women, which they called the “Tudor Corset”. In Italy and Germany, thinner waist and thicker hips became fashionable.

The 17th century was a period when the use of corsets became more widespread.

It was a necessity of the time to have portraits made among the nobility in Europe. Henrietta Maria, wife of King Charles I of England, had herself painted with wide chest décolleté. Since whatever the queen did at that time became fashionable among the noble women, the duchesses and countesses began to have the low-cut dresses made more often. It was status for them. The corset was on the rise once again. The corsets became indispensable for dresses with a wide neckline. Whale bones were used to make corsets stand even more upright. The clothes were getting heavy. Noble women could barely move under these heavy dresses. Moreover, even tying the corset required the assistance of at least two maids. Shortly, the noble women of that period had to sweat a lot in order to be admired and gain status.

Until the 1830s, especially women’s clothing was exaggerated and restrictive of movement. It was impossible for women to be in active activities with the thin waist, wide arms, and long, wide skirts shaped by the corset. However, it continued for many years for noble women to wear these clothes that distinguish themselves from the people and emphasize their privilege.

At the beginning of the 19th century, high-waisted, flowing clothes made of silk became fashionable. Corsets were supported by ivory, whalebone, steel, and wood, and were made of satin, cotton, silk, or linen. It was customary for noble men to present their girlfriends with corsets, in which poems were written or painted their own pictures.

Although it made the look more elegant, corsets were starting to cause health problems. Young girls, whose bodies were not yet fully developed, suffered more from this. The corsets, which were tried to be made tighter with laces, were becoming dangerous. They couldn’t breathe well, especially young girls fainted when she was without oxygen. Also, rib bones could be broken, compression of organs could sometimes lead to internal bleeding.

In 1903, a woman died when two steel pieces from her corset pierced her heart. In 1912, an artist named Joseph Hennella, who made imitations of women, collapsed on the stage due to the pressure of the corset and died. In England during the reign of King Edward VII, corsets and S-shaped folds became fashionable in women’s silhouettes. These corsets pushed the hips back and the chest forward.

The new corsets were popularized by a corset producer with a medical degree. After the unhealthy female silhouette of the Victorian era, this female form looked healthier. The corset was not designed to harm the internal organs, as it was in previous periods, but only to stand upright.

The corsets, which are now made of cheaper fabrics instead of silk, are no longer a luxury accessory and have become used in daily life.

As the 1890s came to an end, the lifestyle began to change with the technological innovations brought by the industrial revolution. Now women could access information more easily, and they were working, albeit for a low wage. The women’s clothing, which started to take place in the public sphere, began to take on a feminine structure that provided freedom of movement, away from exaggeration.

Ready-made clothing emerged thanks to sewing machines. In 1908, straight-cut, unlined dresses appeared. Women started to prefer flatter corsets and bras instead of S corsets.

A few years before the First World War, with the preference for narrow hips, women turned to lower body corsets that made the hips look tighter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A few years before the First World War, with the preference of narrow hips more, women turned to lower body corsets that made the hips look tighter.

With the war, the women began to work in hospitals and factories. Skirt lengths were shortened, long hair was cut. Her appearance began to change a lot. The women stopped using corsets designed using steel in order to contribute to the war, and the use of this type of corset was abandoned. Half corsets were started to be designed for women who wanted to have a thin waist.

During the Second World War, fabric restriction began in the field of fashion. Due to the war, the use of zippers on clothing was banned. The use of hooks is permitted under certain conditions. Laces and elastic fabrics had to be used in corsets.

In the year 1947, the corset was revived, accompanied by Christian Dior’s new collection exhibited in Paris. The waists of the dresses, in which the feminine patterns were in the foreground, were narrowed. This meant the return of the corset. The market was alive.

The use of corsets in our society was by the order of Sultan Abdülmecit. Before the circumcision wedding, while the people of the palace were trying to complete the preparations in blood and sweat, Sultan Abdülmecit ordered all the women of the palace to wear corsets.

Many articles were written on the subject in women’s and humour magazines.

Emine Semiye Hanım, in an article in the Women’s Special Newspaper; she said that women are used to wearing corsets, but that some of them may get sick because of the corset. She also expressed her concerns about the metal underwire of the corset and recommended non-wired sports corsets.

Today, in the 1980s fashion designers were starting to become as popular as celebrities. Pop stars were appearing accompanied by the designs of fashion designers. During this period, tight-fitting stage outfits became fashionable. Stars began to prefer corsets that hide their flaws in order to wear these clothes. Even celebrities like Madonna used corsets as clothes on stage. Today, the corsets are still used sometimes as underwear and sometimes as accessories, although they are not in their old form.

Yine de şu bir gerçek ki kadınlar acı çekseler de, daha güzel görünmek için korseyi yüzyıllar boyu kullanmışlar.

Korse acaba ne zaman
ortaya çıkmış?

Yapılan araştırmalarda korsenin geçmişinin Girit’te yaşayan Minos medeniyetine kadar uzandığı saptanmış. Ebeveynleri Minos’ta yaşayan çocukların bellerine kalınlaşmasını engellemek bir kemer takarlarmış. Yunanlı kadınlar da bellerini şekillendirmek ve göğüslerini dik göstermek için kıyafetlerinin dışına “zona” denilen sert bir kuşak sararlarmış. Minos medeniyetine ait, çömleklerdeki resimlerde erkek ve kadınların bellerini şekillendiren bir kayış kullandıkları açıkça görülüyor.

Ortaçağa baktığımızda kadınların vücut hatlarını göstermeyen, sade, tunik tarzında uzun giysiler giydiğini görüyoruz. Bu yıllarda kıyafetlerin belirli yerlerine bedeni şekillendirmek amacı ile bazı eklentiler koyulurdu.

1300’lü yıllara gelindiğinde beli daha ince göstermek için ana giysinin altına bandajlar sarmaya başlıyorlar. Bir sonraki yüzyılda ise kadınların, pirinç tellerle sertleştirilmiş dantelli korseler giymesi yaygınlaşıyor.

Ve 16. Yüzyıl… Korse resmi bir kararla dönemin modası oluyor…

Fransa kralı II. Henry’nin karısı, Catherine de’ Medici, acımasızca aldığı sıra dışı kararlarıyla ün salmış bir kraliçeydi. Mahkeme kararıyla kadınların kalın bele sahip olmasını yasaklayınca olan oldu. Korse giymek artık kaçınılmazdı. Böylece vücuda göre giysi seçmek yerini kıyafete göre vücuda şekil vermeye bıraktı. Sosyetik kadınlar bundan böyle canları ne isterse tıka basa yese de incecik ve çekici gözükebileceklerdi. Harikalar yaratan korseler, Fransız soylu kadınları arasında heyecanla karşılandı. Hızla yayıldı.

Dönemin korseleri, ön ya da arkadan dantelli, bağcıklı, ayrı bir iç çamaşırı şeklindeydi. Sert kapitone bir kumaşın içine yerleştirilen balina kemiği ya da kamış ile kurumuş sazdan oluşturulan korselerin işlevleri, göğüsleri düzleştirip yukarı iterek üst gövdeyi bir silindir şekline getirmekti.

Fransa’nın ardından önce İspanya sonra da İngiltere’de moda oldu korse. İngiltere’deki soylular, “Tudor Korse” adını verdikleri kadın ve erkekler için yapılan demir korseler kullanmaya başladı. İtalya ve Almanya’da ise daha ince bel ve daha kalın kalça moda oldu.

17. yüzyıl korse kullanımının daha da yaygınlaştığı bir dönem oldu.

Avrupa’da soylular arasında portre yaptırmak dönemin bir gereğiydi. İngiltere Kralı I. Charles’ın karısı Henrietta Maria tablolarını yaptırırken kendini geniş göğüs dekolteleri ile resmettirdi. O dönemde kraliçe ne yaparsa soylu kadınlar arasında moda haline geldiğinden, düşes ve kontesler göğüs dekolteli giysileri daha fazla diktirmeye başladılar.

Bu statüydü onlar için. Korse bir kez daha yükselişe geçiyordu. Geniş göğüs dekolteli elbiseler için korseler vazgeçilmez olmuştu. Korselerin daha da dik durması için balina kemikleri kullanılır olmuştu. Elbiseler ağırlaşmıştı iyicene. Soylu kadınlar bu ağır elbiselerin altında zar zor hareket ediyordu. Üstelik korseyi bağlarken bile en az iki hizmetçinin yardımı gerekiyordu. Kısacası o dönemin soylu kadınları beğenilmek ve statü kazanmak uğruna bir hayli ter dökmek zorunda kalıyorlardı.

1830’lara kadar özellikle de kadınların giyimi abartılı ve hareketi kısıtlayıcı bir haldeydi. Korsenin biçimlendiriği ince bel, geniş kollar, yere kadar uzun, geniş etekleriyle kadınların hareketli etkinlikler içinde bulunması imkansızdı. Yine de soylu kadınların kendilerini halktan ayıran, ayrıcalıklı olduklarını vurgulayan bu giysileri giymesi daha uzun yıllar devam etti.

19. yüzyıl başlarında ipekten yapılan, yüksek belli, dökümlü giysiler moda oldu. Korseler fildişi, balina kemiği, çelik ve ahşapla destekleniyor, saten, pamuk, ipek veya ketenden yapılıyordu.

Soylu erkeklerin içlerine şiirler yazılmış ya da kendi resimlerini yaptırdığı korseleri sevgililerine hediye etmesi adet haline gelmişti.

Görünümü daha zarif hale getirse de korseler sağlık sorunları yaratmaya başlamıştı. Bedenlerinin gelişimi henüz tamamlanmamış olan genç kızlar bundan daha çok zarar görüyordu. Bağcıklarla daha da sıkı hale getirilmeye çalışılan korseler tehlikeli olmaya başlamıştı. İyi nefes alamıyor, oksijensiz kalınca özellikle genç kızlar bayılıyordu. Ayrıca, kaburga kemikleri kırılabiliyor, organların sıkıştırılması kim zaman iç kanamaya yol açabiliyordu.

1903 yılında bir kadın, korsesinden çıkan iki çelik parçanın kalbine saplanması sonucu öldü.

1912’da ise Joseph Hennella isimli kadın taklitleri yapan bir sanatçı, korsenin yaptığı baskıdan ötürü sahneye yığıldı ve hayatını kaybetti.

Kral VII.Edward dönemi İngiltere’sinde kadın sliüetlerinde S formu yaratan korseler ve S şeklindeki kıvrımlar moda oldu. Bu korseler kalçaları arkaya, göğsü öne itiyordu.

Yeni korseler, tıp diploması olan bir korseci tarafından popüler hale getirilmişti. Viktorya döneminin sağlıksız kadın silüetinden sonra bu kadın formu daha sağlıklı görünüyordu. Korse, önceki dönemlerde olduğu gibi iç organlara zarar verecek şekilde değildi, yalnızca dik durmak için tasarlanıyordu.

Artık ipek yerine daha ucuz kumaşlardan yapılan korseler, lüks bir aksesuar olmaktan çıktı ve gündelik hayatta kullanılır hale geldi.

1890’lı yıllar sona ererken sanayi devriminin getirmiş olduğu teknolojik yeniliklerle yaşam tarzı da değişmeye başladı. Artık kadınlar bilgiye daha rahat erişebiliyor, düşük ücretle de olsa çalışıyordu. Kamusal alanda yer almaya başlayan kadının giyimi hareket özgürlüğü sağlayan, abartıdan uzak ve feminen bir yapı almaya başladı. Dikiş makinaları sayesinde hazır giyim ortaya çıktı. 1908’de düz kesim, hatsız elbiseler ortaya çıktı. Kadınlar, S korseler yerine daha düz korseleri ve sutyenleri tercih etmeye başladı.

Birinci Dünya Savaşı’ndan birkaç yıl önce, dar kalçaların daha çok tercih edilmesi ile kadınlar kalçayı sıkı gösteren alt vücut korselerine yöneldiler.

Savaşla birlikte kadınlar, hastanelerde, fabrikalarda çalışmaya başladı. Etek boyları kısaldı, uzun saçlar kesildi. Kadın görünüşü iyice değişmeye başladı. Savaşa katkı sağlamak amacıyla kadınların çelik kullanılarak tasarlanmış korseleri kullanmayı bırakmasıyla bu tarz korse kullanımı bırakıldı. İnce bele sahip olmak isteyen kadınlar için yarım korseler tasarlanmaya başlandı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında ise moda alanında kumaş kısıtlaması başladı. Savaştan dolayı, giysilerde fermuar kullanımı yasaklandı. Kanca kullanılmasına belli koşullarda izin verildi. Korselerde bağcık ve elastik kumaşlar kullanılmak zorunda kalındı.

1947 yılına gelindiğinde, Christian Dior’un Paris’te sergilediği yeni koleksiyonunu eşliğinde korse yeniden canlandı. Kadınsı desenlerin ön planda olduğu elbiselerin belleri daraltılmıştı. Bu da korsenin geri dönüşü anlamına geliyordu. Pazar canlanıyordu.

Bizim toplumumuzda korse kullanımı Sultan Abdülmecit’in emri ile oldu. Sünnet düğünü öncesinde saray halkı kan ter içinde hazırlıkları tamamlamaya uğraşırken Sultan Abdülmecit bütün saray kadınlarının korse giymelerini emretti.

Konu ile ilgili kadın ve mizah dergilerinde pek çok yazı kaleme alındı.

Emine Semiye Hanım Kadınlara Mahsus Gazete’deki bir yazısında; kadınların korse giymeye alıştıklarını, fakat bazılarının korse yüzünden hastalanabileceğini söylüyordu. Ayrıca, korsenin madeni balenleri hakkında endişelerini dile getirerek, balensiz spor korseleri tavsiye ediyordu.

Günümüze gelirsek, 1980’lerde modacılar da ünlüler kadar popüler olmaya başlıyordu. Pop starlar, modacıların tasarımları eşliğinde boy gösteriyordu. Bu dönemde vücuda oturan, sıkı sahne kıyafetleri moda oldu. Starlar, bu giysileri giymek için kusurlarını gizleyen korseleri tercih etmeye başladılar.Hatta Madonna gibi ünlüler korseleri bizzat kıyafet olarak sahnede kullandılar. Günümüzde eski haliyle olmasa da, bazen iç giyim bazen de aksesuar olarak hala kullanılıyor korseler.

HOWEVER, IT IS A SAD FACT THAT THERE IS NO OTHER LIVING SPECIES ON EARTH OTHER THAN HUMAN BEINGS THAT TRY TO CHANGE THE SHAPE OF THEIR BODY.

NOWADAYS, THE HUMAN BODY IS INTERVENED IN UNNATURAL WAYS AND ARTIFICIAL BODIES ARE CREATED IN ACCORDANCE WITH TODAY’S DEFINITION OF BEAUTY THANKS TO AESTHETIC OPERATIONS. HOWEVER, IT IS A SAD FACT THAT THERE IS NO OTHER LIVING SPECIES ON EARTH OTHER THAN HUMAN BEINGS THAT TRY TO CHANGE THE SHAPE OF THEIR BODY.

This is not a new phenomenon. Examples of the countless changes that the human body had undergone can be seen in every era, in every culture. Especially on the female body…

The fashion designers always tried to shape the female body, which they see as aesthetic, into a shape they have determined as “this is the ideal” by making it a fashion object. Over the years, body forms changed along with clothes. Since the idealized female body could only be reached to a certain extent, various apparatuses worn on the body were used to shape the body. One of them is the corset… 

This is not a new phenomenon. Examples of the countless changes that the human body had undergone can be seen in every era, in every culture. Especially on the female body…

The fashion designers always tried to shape the female body, which they see as aesthetic, into a shape they have determined as “this is the ideal” by making it a fashion object. Over the years, body forms changed along with clothes. Since the idealized female body could only be reached to a certain extent, various apparatuses worn on the body were used to shape the body. One of them is the corset…

For centuries, the only way in which women, who have been pushed into the background in social, political and economic terms, could express themselves was the fashion. The women, who stood out even more with corsets that made them look slim, beautiful and attractive, had used corsets for many years in order to find spouses who would give them status and thus lead them to a comfortable life in wealth.

However, the corset has a disadvantage except putting the body in a certain shape: it stops the blood circulation between the legs and the head… Therefore there were people who defined the corset as a torture tool that deforms the body in the past. In some episodes of the TV series Brigerton, which tells about the London of the 1800s, it was discussed how aristocratic women had difficulty in putting on the corset to get into the flashy clothes of the day. While watching the wounds caused by the corsets that could be worn with the help of more than one person and that took a lot of time, one cannot help saying ” Good thing there is no such fashion anymore”. However, it is a fact that although women suffer, they used the corset for centuries to look more beautiful.

In the year 1947, the corset was revived, accompanied by Christian Dior’s new collection exhibited in Paris. The waists of the dresses, in which the feminine patterns were in the foreground, were narrowed. This meant the return of the corset. The market was alive.

When did the corset appear?

In the researches, it was determined that the history of the corset went back to the Minoan civilization living in Crete. The parents of the children who lived in Minos put a belt to prevent them from thickening their waists. Greek women also wrapped a hard belt called “zona” outside their clothes to shape their waists and show their breasts upright. The paintings on the pottery belonging to the Minoan civilization clearly show that men and women use a belt that shapes their waists.

When we look at the Middle Ages, we see that women wore plain, tunic-style long clothes that did not show their body lines. In these years, some attachments were placed in certain parts of the clothes in order to shape the body.

By the 1300s, they began to wrap bandages under the main garment to make the waist appear thinner. In the next century, it became common for women to wear lace corsets stiffened with brass wires.

And the 16th century… The corset becomes the fashion of the period with an official decision…

King of France II. Henry’s wife, Catherine de’ Medici, was a queen notorious for her ruthless and extraordinary decisions. What happened when the court forbade women to have thick waists? Wearing a corset was now inevitable. Thus, choosing clothes according to the body gave way to shaping the body according to the clothes. From now on, socialite women would be able to look slim and attractive no matter what they wanted. Corsets, which worked miracles, were enthusiastically received among the French nobility. It spread rapidly.

The corsets of the period were in the form of a separate underwear with laces on the front or back. The corsets, which were made of dried thatch with whalebone or reed placed in a hard quilted fabric, functioned to flatten the breasts and push them up to shape the upper body into a cylinder.

After France, the corset became fashionable first in Spain and then in England. Nobles in England began to use iron corsets for men and women, which they called the “Tudor Corset”. In Italy and Germany, thinner waist and thicker hips became fashionable.

The 17th century was a period when the use of corsets became more widespread.

It was a necessity of the time to have portraits made among the nobility in Europe. Henrietta Maria, wife of King Charles I of England, had herself painted with wide chest décolleté. Since whatever the queen did at that time became fashionable among the noble women, the duchesses and countesses began to have the low-cut dresses made more often. It was status for them. The corset was on the rise once again. The corsets became indispensable for dresses with a wide neckline. Whale bones were used to make corsets stand even more upright. The clothes were getting heavy. Noble women could barely move under these heavy dresses. Moreover, even tying the corset required the assistance of at least two maids. Shortly, the noble women of that period had to sweat a lot in order to be admired and gain status.

Until the 1830s, especially women’s clothing was exaggerated and restrictive of movement. It was impossible for women to be in active activities with the thin waist, wide arms, and long, wide skirts shaped by the corset. However, it continued for many years for noble women to wear these clothes that distinguish themselves from the people and emphasize their privilege.

At the beginning of the 19th century, high-waisted, flowing clothes made of silk became fashionable. Corsets were supported by ivory, whalebone, steel, and wood, and were made of satin, cotton, silk, or linen. It was customary for noble men to present their girlfriends with corsets, in which poems were written or painted their own pictures.

Although it made the look more elegant, corsets were starting to cause health problems. Young girls, whose bodies were not yet fully developed, suffered more from this. The corsets, which were tried to be made tighter with laces, were becoming dangerous. They couldn’t breathe well, especially young girls fainted when she was without oxygen. Also, rib bones could be broken, compression of organs could sometimes lead to internal bleeding.

In 1903, a woman died when two steel pieces from her corset pierced her heart. In 1912, an artist named Joseph Hennella, who made imitations of women, collapsed on the stage due to the pressure of the corset and died. In England during the reign of King Edward VII, corsets and S-shaped folds became fashionable in women’s silhouettes. These corsets pushed the hips back and the chest forward.

The new corsets were popularized by a corset producer with a medical degree. After the unhealthy female silhouette of the Victorian era, this female form looked healthier. The corset was not designed to harm the internal organs, as it was in previous periods, but only to stand upright.

The corsets, which are now made of cheaper fabrics instead of silk, are no longer a luxury accessory and have become used in daily life.

As the 1890s came to an end, the lifestyle began to change with the technological innovations brought by the industrial revolution. Now women could access information more easily, and they were working, albeit for a low wage. The women’s clothing, which started to take place in the public sphere, began to take on a feminine structure that provided freedom of movement, away from exaggeration.

Ready-made clothing emerged thanks to sewing machines. In 1908, straight-cut, unlined dresses appeared. Women started to prefer flatter corsets and bras instead of S corsets.

A few years before the First World War, with the preference for narrow hips, women turned to lower body corsets that made the hips look tighter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A few years before the First World War, with the preference of narrow hips more, women turned to lower body corsets that made the hips look tighter.

With the war, the women began to work in hospitals and factories. Skirt lengths were shortened, long hair was cut. Her appearance began to change a lot. The women stopped using corsets designed using steel in order to contribute to the war, and the use of this type of corset was abandoned. Half corsets were started to be designed for women who wanted to have a thin waist.

During the Second World War, fabric restriction began in the field of fashion. Due to the war, the use of zippers on clothing was banned. The use of hooks is permitted under certain conditions. Laces and elastic fabrics had to be used in corsets.

In the year 1947, the corset was revived, accompanied by Christian Dior’s new collection exhibited in Paris. The waists of the dresses, in which the feminine patterns were in the foreground, were narrowed. This meant the return of the corset. The market was alive.

The use of corsets in our society was by the order of Sultan Abdülmecit. Before the circumcision wedding, while the people of the palace were trying to complete the preparations in blood and sweat, Sultan Abdülmecit ordered all the women of the palace to wear corsets.

Many articles were written on the subject in women’s and humour magazines.

Emine Semiye Hanım, in an article in the Women’s Special Newspaper; she said that women are used to wearing corsets, but that some of them may get sick because of the corset. She also expressed her concerns about the metal underwire of the corset and recommended non-wired sports corsets.

Today, in the 1980s fashion designers were starting to become as popular as celebrities. Pop stars were appearing accompanied by the designs of fashion designers. During this period, tight-fitting stage outfits became fashionable. Stars began to prefer corsets that hide their flaws in order to wear these clothes. Even celebrities like Madonna used corsets as clothes on stage. Today, the corsets are still used sometimes as underwear and sometimes as accessories, although they are not in their old form.

Yine de şu bir gerçek ki kadınlar acı çekseler de, daha güzel görünmek için korseyi yüzyıllar boyu kullanmışlar.

Korse acaba ne zaman
ortaya çıkmış?

Yapılan araştırmalarda korsenin geçmişinin Girit’te yaşayan Minos medeniyetine kadar uzandığı saptanmış. Ebeveynleri Minos’ta yaşayan çocukların bellerine kalınlaşmasını engellemek bir kemer takarlarmış. Yunanlı kadınlar da bellerini şekillendirmek ve göğüslerini dik göstermek için kıyafetlerinin dışına “zona” denilen sert bir kuşak sararlarmış. Minos medeniyetine ait, çömleklerdeki resimlerde erkek ve kadınların bellerini şekillendiren bir kayış kullandıkları açıkça görülüyor.

Ortaçağa baktığımızda kadınların vücut hatlarını göstermeyen, sade, tunik tarzında uzun giysiler giydiğini görüyoruz. Bu yıllarda kıyafetlerin belirli yerlerine bedeni şekillendirmek amacı ile bazı eklentiler koyulurdu.

1300’lü yıllara gelindiğinde beli daha ince göstermek için ana giysinin altına bandajlar sarmaya başlıyorlar. Bir sonraki yüzyılda ise kadınların, pirinç tellerle sertleştirilmiş dantelli korseler giymesi yaygınlaşıyor.

Ve 16. Yüzyıl… Korse resmi bir kararla dönemin modası oluyor…

Fransa kralı II. Henry’nin karısı, Catherine de’ Medici, acımasızca aldığı sıra dışı kararlarıyla ün salmış bir kraliçeydi. Mahkeme kararıyla kadınların kalın bele sahip olmasını yasaklayınca olan oldu. Korse giymek artık kaçınılmazdı. Böylece vücuda göre giysi seçmek yerini kıyafete göre vücuda şekil vermeye bıraktı. Sosyetik kadınlar bundan böyle canları ne isterse tıka basa yese de incecik ve çekici gözükebileceklerdi. Harikalar yaratan korseler, Fransız soylu kadınları arasında heyecanla karşılandı. Hızla yayıldı.

Dönemin korseleri, ön ya da arkadan dantelli, bağcıklı, ayrı bir iç çamaşırı şeklindeydi. Sert kapitone bir kumaşın içine yerleştirilen balina kemiği ya da kamış ile kurumuş sazdan oluşturulan korselerin işlevleri, göğüsleri düzleştirip yukarı iterek üst gövdeyi bir silindir şekline getirmekti.

Fransa’nın ardından önce İspanya sonra da İngiltere’de moda oldu korse. İngiltere’deki soylular, “Tudor Korse” adını verdikleri kadın ve erkekler için yapılan demir korseler kullanmaya başladı. İtalya ve Almanya’da ise daha ince bel ve daha kalın kalça moda oldu.

17. yüzyıl korse kullanımının daha da yaygınlaştığı bir dönem oldu.

Avrupa’da soylular arasında portre yaptırmak dönemin bir gereğiydi. İngiltere Kralı I. Charles’ın karısı Henrietta Maria tablolarını yaptırırken kendini geniş göğüs dekolteleri ile resmettirdi. O dönemde kraliçe ne yaparsa soylu kadınlar arasında moda haline geldiğinden, düşes ve kontesler göğüs dekolteli giysileri daha fazla diktirmeye başladılar.

Bu statüydü onlar için. Korse bir kez daha yükselişe geçiyordu. Geniş göğüs dekolteli elbiseler için korseler vazgeçilmez olmuştu. Korselerin daha da dik durması için balina kemikleri kullanılır olmuştu. Elbiseler ağırlaşmıştı iyicene. Soylu kadınlar bu ağır elbiselerin altında zar zor hareket ediyordu. Üstelik korseyi bağlarken bile en az iki hizmetçinin yardımı gerekiyordu. Kısacası o dönemin soylu kadınları beğenilmek ve statü kazanmak uğruna bir hayli ter dökmek zorunda kalıyorlardı.

1830’lara kadar özellikle de kadınların giyimi abartılı ve hareketi kısıtlayıcı bir haldeydi. Korsenin biçimlendiriği ince bel, geniş kollar, yere kadar uzun, geniş etekleriyle kadınların hareketli etkinlikler içinde bulunması imkansızdı. Yine de soylu kadınların kendilerini halktan ayıran, ayrıcalıklı olduklarını vurgulayan bu giysileri giymesi daha uzun yıllar devam etti.

19. yüzyıl başlarında ipekten yapılan, yüksek belli, dökümlü giysiler moda oldu. Korseler fildişi, balina kemiği, çelik ve ahşapla destekleniyor, saten, pamuk, ipek veya ketenden yapılıyordu.

Soylu erkeklerin içlerine şiirler yazılmış ya da kendi resimlerini yaptırdığı korseleri sevgililerine hediye etmesi adet haline gelmişti.

Görünümü daha zarif hale getirse de korseler sağlık sorunları yaratmaya başlamıştı. Bedenlerinin gelişimi henüz tamamlanmamış olan genç kızlar bundan daha çok zarar görüyordu. Bağcıklarla daha da sıkı hale getirilmeye çalışılan korseler tehlikeli olmaya başlamıştı. İyi nefes alamıyor, oksijensiz kalınca özellikle genç kızlar bayılıyordu. Ayrıca, kaburga kemikleri kırılabiliyor, organların sıkıştırılması kim zaman iç kanamaya yol açabiliyordu.

1903 yılında bir kadın, korsesinden çıkan iki çelik parçanın kalbine saplanması sonucu öldü.

1912’da ise Joseph Hennella isimli kadın taklitleri yapan bir sanatçı, korsenin yaptığı baskıdan ötürü sahneye yığıldı ve hayatını kaybetti.

Kral VII.Edward dönemi İngiltere’sinde kadın sliüetlerinde S formu yaratan korseler ve S şeklindeki kıvrımlar moda oldu. Bu korseler kalçaları arkaya, göğsü öne itiyordu.

Yeni korseler, tıp diploması olan bir korseci tarafından popüler hale getirilmişti. Viktorya döneminin sağlıksız kadın silüetinden sonra bu kadın formu daha sağlıklı görünüyordu. Korse, önceki dönemlerde olduğu gibi iç organlara zarar verecek şekilde değildi, yalnızca dik durmak için tasarlanıyordu.

Artık ipek yerine daha ucuz kumaşlardan yapılan korseler, lüks bir aksesuar olmaktan çıktı ve gündelik hayatta kullanılır hale geldi.

1890’lı yıllar sona ererken sanayi devriminin getirmiş olduğu teknolojik yeniliklerle yaşam tarzı da değişmeye başladı. Artık kadınlar bilgiye daha rahat erişebiliyor, düşük ücretle de olsa çalışıyordu. Kamusal alanda yer almaya başlayan kadının giyimi hareket özgürlüğü sağlayan, abartıdan uzak ve feminen bir yapı almaya başladı. Dikiş makinaları sayesinde hazır giyim ortaya çıktı. 1908’de düz kesim, hatsız elbiseler ortaya çıktı. Kadınlar, S korseler yerine daha düz korseleri ve sutyenleri tercih etmeye başladı.

Birinci Dünya Savaşı’ndan birkaç yıl önce, dar kalçaların daha çok tercih edilmesi ile kadınlar kalçayı sıkı gösteren alt vücut korselerine yöneldiler.

Savaşla birlikte kadınlar, hastanelerde, fabrikalarda çalışmaya başladı. Etek boyları kısaldı, uzun saçlar kesildi. Kadın görünüşü iyice değişmeye başladı. Savaşa katkı sağlamak amacıyla kadınların çelik kullanılarak tasarlanmış korseleri kullanmayı bırakmasıyla bu tarz korse kullanımı bırakıldı. İnce bele sahip olmak isteyen kadınlar için yarım korseler tasarlanmaya başlandı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında ise moda alanında kumaş kısıtlaması başladı. Savaştan dolayı, giysilerde fermuar kullanımı yasaklandı. Kanca kullanılmasına belli koşullarda izin verildi. Korselerde bağcık ve elastik kumaşlar kullanılmak zorunda kalındı.

1947 yılına gelindiğinde, Christian Dior’un Paris’te sergilediği yeni koleksiyonunu eşliğinde korse yeniden canlandı. Kadınsı desenlerin ön planda olduğu elbiselerin belleri daraltılmıştı. Bu da korsenin geri dönüşü anlamına geliyordu. Pazar canlanıyordu.

Bizim toplumumuzda korse kullanımı Sultan Abdülmecit’in emri ile oldu. Sünnet düğünü öncesinde saray halkı kan ter içinde hazırlıkları tamamlamaya uğraşırken Sultan Abdülmecit bütün saray kadınlarının korse giymelerini emretti.

Konu ile ilgili kadın ve mizah dergilerinde pek çok yazı kaleme alındı.

Emine Semiye Hanım Kadınlara Mahsus Gazete’deki bir yazısında; kadınların korse giymeye alıştıklarını, fakat bazılarının korse yüzünden hastalanabileceğini söylüyordu. Ayrıca, korsenin madeni balenleri hakkında endişelerini dile getirerek, balensiz spor korseleri tavsiye ediyordu.

Günümüze gelirsek, 1980’lerde modacılar da ünlüler kadar popüler olmaya başlıyordu. Pop starlar, modacıların tasarımları eşliğinde boy gösteriyordu. Bu dönemde vücuda oturan, sıkı sahne kıyafetleri moda oldu. Starlar, bu giysileri giymek için kusurlarını gizleyen korseleri tercih etmeye başladılar.Hatta Madonna gibi ünlüler korseleri bizzat kıyafet olarak sahnede kullandılar. Günümüzde eski haliyle olmasa da, bazen iç giyim bazen de aksesuar olarak hala kullanılıyor korseler.

HOWEVER, IT IS A SAD FACT THAT THERE IS NO OTHER LIVING SPECIES ON EARTH OTHER THAN HUMAN BEINGS THAT TRY TO CHANGE THE SHAPE OF THEIR BODY.

NOWADAYS, THE HUMAN BODY IS INTERVENED IN UNNATURAL WAYS AND ARTIFICIAL BODIES ARE CREATED IN ACCORDANCE WITH TODAY’S DEFINITION OF BEAUTY THANKS TO AESTHETIC OPERATIONS. HOWEVER, IT IS A SAD FACT THAT THERE IS NO OTHER LIVING SPECIES ON EARTH OTHER THAN HUMAN BEINGS THAT TRY TO CHANGE THE SHAPE OF THEIR BODY.

This is not a new phenomenon. Examples of the countless changes that the human body had undergone can be seen in every era, in every culture. Especially on the female body…

The fashion designers always tried to shape the female body, which they see as aesthetic, into a shape they have determined as “this is the ideal” by making it a fashion object. Over the years, body forms changed along with clothes. Since the idealized female body could only be reached to a certain extent, various apparatuses worn on the body were used to shape the body. One of them is the corset… 

This is not a new phenomenon. Examples of the countless changes that the human body had undergone can be seen in every era, in every culture. Especially on the female body…

The fashion designers always tried to shape the female body, which they see as aesthetic, into a shape they have determined as “this is the ideal” by making it a fashion object. Over the years, body forms changed along with clothes. Since the idealized female body could only be reached to a certain extent, various apparatuses worn on the body were used to shape the body. One of them is the corset…

For centuries, the only way in which women, who have been pushed into the background in social, political and economic terms, could express themselves was the fashion. The women, who stood out even more with corsets that made them look slim, beautiful and attractive, had used corsets for many years in order to find spouses who would give them status and thus lead them to a comfortable life in wealth.

However, the corset has a disadvantage except putting the body in a certain shape: it stops the blood circulation between the legs and the head… Therefore there were people who defined the corset as a torture tool that deforms the body in the past. In some episodes of the TV series Brigerton, which tells about the London of the 1800s, it was discussed how aristocratic women had difficulty in putting on the corset to get into the flashy clothes of the day. While watching the wounds caused by the corsets that could be worn with the help of more than one person and that took a lot of time, one cannot help saying ” Good thing there is no such fashion anymore”. However, it is a fact that although women suffer, they used the corset for centuries to look more beautiful.

In the year 1947, the corset was revived, accompanied by Christian Dior’s new collection exhibited in Paris. The waists of the dresses, in which the feminine patterns were in the foreground, were narrowed. This meant the return of the corset. The market was alive.

When did the corset appear?

In the researches, it was determined that the history of the corset went back to the Minoan civilization living in Crete. The parents of the children who lived in Minos put a belt to prevent them from thickening their waists. Greek women also wrapped a hard belt called “zona” outside their clothes to shape their waists and show their breasts upright. The paintings on the pottery belonging to the Minoan civilization clearly show that men and women use a belt that shapes their waists.

When we look at the Middle Ages, we see that women wore plain, tunic-style long clothes that did not show their body lines. In these years, some attachments were placed in certain parts of the clothes in order to shape the body.

By the 1300s, they began to wrap bandages under the main garment to make the waist appear thinner. In the next century, it became common for women to wear lace corsets stiffened with brass wires.

And the 16th century… The corset becomes the fashion of the period with an official decision…

King of France II. Henry’s wife, Catherine de’ Medici, was a queen notorious for her ruthless and extraordinary decisions. What happened when the court forbade women to have thick waists? Wearing a corset was now inevitable. Thus, choosing clothes according to the body gave way to shaping the body according to the clothes. From now on, socialite women would be able to look slim and attractive no matter what they wanted. Corsets, which worked miracles, were enthusiastically received among the French nobility. It spread rapidly.

The corsets of the period were in the form of a separate underwear with laces on the front or back. The corsets, which were made of dried thatch with whalebone or reed placed in a hard quilted fabric, functioned to flatten the breasts and push them up to shape the upper body into a cylinder.

After France, the corset became fashionable first in Spain and then in England. Nobles in England began to use iron corsets for men and women, which they called the “Tudor Corset”. In Italy and Germany, thinner waist and thicker hips became fashionable.

The 17th century was a period when the use of corsets became more widespread.

It was a necessity of the time to have portraits made among the nobility in Europe. Henrietta Maria, wife of King Charles I of England, had herself painted with wide chest décolleté. Since whatever the queen did at that time became fashionable among the noble women, the duchesses and countesses began to have the low-cut dresses made more often. It was status for them. The corset was on the rise once again. The corsets became indispensable for dresses with a wide neckline. Whale bones were used to make corsets stand even more upright. The clothes were getting heavy. Noble women could barely move under these heavy dresses. Moreover, even tying the corset required the assistance of at least two maids. Shortly, the noble women of that period had to sweat a lot in order to be admired and gain status.

Until the 1830s, especially women’s clothing was exaggerated and restrictive of movement. It was impossible for women to be in active activities with the thin waist, wide arms, and long, wide skirts shaped by the corset. However, it continued for many years for noble women to wear these clothes that distinguish themselves from the people and emphasize their privilege.

At the beginning of the 19th century, high-waisted, flowing clothes made of silk became fashionable. Corsets were supported by ivory, whalebone, steel, and wood, and were made of satin, cotton, silk, or linen. It was customary for noble men to present their girlfriends with corsets, in which poems were written or painted their own pictures.

Although it made the look more elegant, corsets were starting to cause health problems. Young girls, whose bodies were not yet fully developed, suffered more from this. The corsets, which were tried to be made tighter with laces, were becoming dangerous. They couldn’t breathe well, especially young girls fainted when she was without oxygen. Also, rib bones could be broken, compression of organs could sometimes lead to internal bleeding.

In 1903, a woman died when two steel pieces from her corset pierced her heart. In 1912, an artist named Joseph Hennella, who made imitations of women, collapsed on the stage due to the pressure of the corset and died. In England during the reign of King Edward VII, corsets and S-shaped folds became fashionable in women’s silhouettes. These corsets pushed the hips back and the chest forward.

The new corsets were popularized by a corset producer with a medical degree. After the unhealthy female silhouette of the Victorian era, this female form looked healthier. The corset was not designed to harm the internal organs, as it was in previous periods, but only to stand upright.

The corsets, which are now made of cheaper fabrics instead of silk, are no longer a luxury accessory and have become used in daily life.

As the 1890s came to an end, the lifestyle began to change with the technological innovations brought by the industrial revolution. Now women could access information more easily, and they were working, albeit for a low wage. The women’s clothing, which started to take place in the public sphere, began to take on a feminine structure that provided freedom of movement, away from exaggeration.

Ready-made clothing emerged thanks to sewing machines. In 1908, straight-cut, unlined dresses appeared. Women started to prefer flatter corsets and bras instead of S corsets.

A few years before the First World War, with the preference for narrow hips, women turned to lower body corsets that made the hips look tighter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A few years before the First World War, with the preference of narrow hips more, women turned to lower body corsets that made the hips look tighter.

With the war, the women began to work in hospitals and factories. Skirt lengths were shortened, long hair was cut. Her appearance began to change a lot. The women stopped using corsets designed using steel in order to contribute to the war, and the use of this type of corset was abandoned. Half corsets were started to be designed for women who wanted to have a thin waist.

During the Second World War, fabric restriction began in the field of fashion. Due to the war, the use of zippers on clothing was banned. The use of hooks is permitted under certain conditions. Laces and elastic fabrics had to be used in corsets.

In the year 1947, the corset was revived, accompanied by Christian Dior’s new collection exhibited in Paris. The waists of the dresses, in which the feminine patterns were in the foreground, were narrowed. This meant the return of the corset. The market was alive.

The use of corsets in our society was by the order of Sultan Abdülmecit. Before the circumcision wedding, while the people of the palace were trying to complete the preparations in blood and sweat, Sultan Abdülmecit ordered all the women of the palace to wear corsets.

Many articles were written on the subject in women’s and humour magazines.

Emine Semiye Hanım, in an article in the Women’s Special Newspaper; she said that women are used to wearing corsets, but that some of them may get sick because of the corset. She also expressed her concerns about the metal underwire of the corset and recommended non-wired sports corsets.

Today, in the 1980s fashion designers were starting to become as popular as celebrities. Pop stars were appearing accompanied by the designs of fashion designers. During this period, tight-fitting stage outfits became fashionable. Stars began to prefer corsets that hide their flaws in order to wear these clothes. Even celebrities like Madonna used corsets as clothes on stage. Today, the corsets are still used sometimes as underwear and sometimes as accessories, although they are not in their old form.