YAVUZ TARAKÇIOĞLU

İçel, Akdeniz Bölgesinde, Antalya ile Adana arasında yeralan ilimizdir. Doğusunda Adana, Kuzeyinde Niğde, Konya ve Karaman, Batısında Antalya illerimizin bulunduğu İçel ilimizin güneyinde Akdeniz vardır.

İçel ilimizin merkezi Mersin’dir. Mersin dışındaki ilçeler; Anamur, Silifke, Tarsus, Erdemli, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar, Mut ve Çamlıyayla’dır.

Mut, Silifke ve Anamur Taşeli Platosu üzerindedir. Bu plato Antalya Körfezi’nin sınırları olan dağlarla başlayıp, Erdemli’nin batısındaki Limonlu Çay Vadisi’ne kadar sürer. Bu yöreye Antik Çağ’da ‘Taşlık Kilikya’ anlamında ‘’Cilicia Trachela’’ adı verilmiştir.

Taşeli Platosu’nun yarısında yükseklik 1.500 metrenin üzerindedir. İklimi sert, tarım alanları sınırlıdır. Hayvancılık için gerekli otlakları azdır. Platonun Akdeniz’e bakan kesimleri ve akarsu vadileri yazın yaylak olarak değerlendirilir.

Anamur Burnu, Anadolu Yarımadası’nın Akdeniz kıyısındaki en güney noktasıdır.

Anamur, İçel’in Akdeniz kıyısındaki son ilçesidir. Anamur’un batı sınırlarının bittiği yerde Antalya’nın Gazipaşa ilçesinin sınırları başlar.

Anamur Burnu, Anadolu Yarımadası’nın Akdeniz kıyısındaki en güney noktasıdır.

İlçe toprakları kıyıdaki ova şeridi dışında çok dağlıktır. Toros Dağları’nın denize bakan platolarının sularından oluşan Anamur Çayı dik ve dar bir vadide aktıktan sonra güneye döner ve tabanı genişler. Kıyıya yaklaştığında iyice genişleyerek bir alüvyon ovası olan Anamur Ovası’nı oluşturur. Anamur Ovası çok verimli bir ovadır. Öte yandan Taşeli Yaylası ovayı hem soğuk kuzey rüzgarlarından korur, hem de denizden gelen yağmur bulutlarını tutar. Bu nedenle ovada don olayına çok seyrek rastlanır ve sıcak iklim bitkileri de yetişir. Söz gelişi muz, portakal, limon, pamuk, susam, yer fıstığı, enginar, çilek ve badem önde gelen ürünlerdir. Teraslarda bağcılık, iç kesimlerde buğday, arpa ve tahıllar, sebze, meyve yetiştirilir. Hayvancılık yapılır.

Tarih boyunca ormanları ve tuzu ile ün yapan Anamur’un koyları ve plajları özellikle görülmeye değer. Sadece tertemiz, 18 km uzunluğundaki kumsalı dışında 12 koy, deniz ve yüzme meraklılarının emrindedir.

Anamur’un doğal güzellikleri insanlarını etkilemiş olmalı ki Anamurlular sakin, konuksever, aza kanaat eden, tok gözlü kişiler olarak tanınır. Cömert, çalışkan, maddiyata önem vermeyen, düşünceli ve güvenilir Türkmenlerdir. Çevrelerinde dürüstlükleri ile nam yapmışlardır.

Anamur’da gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilir, fiyatların ucuzluğuna şaşırırsınız.

Anamur’un doğal güzelliklerine, tarihi kalıntılarının ve gezilip-görülecek yerlerinin bolluğuna rağmen turizm alanına pek geç girmesinin iki nedeni vardır : Birincisi ağır, oturaklı, sakin, efendi yaradılışlı Anamurluların kendilerini ve illerini övmekten kaçınmaları, İkincisi bol virajlı yollarıdır.

Anamur-Gazipaşa 80 km, Anamur-Silifke 130 km’dir.

Anamur (Mamure) Kalesi Anamur kıyısında kurulmuştur. Kimler tarafından ve ne zaman kurulduğu belli değildir. Kent ve kale İÖ. 8. Yüzyılda Asurluların, ardından Perslerin, Büyük İskender’in egemenliğine girmiştir. Roma ve Bizans dönemlerinden sonra 13. Yüzyılda Alaeddin Keykubat zamanında Emir Mübazirüddin Ertokus tarafından fethedilmiş, daha sonra Karamanoğulları’nın eline geçmiştir.

Kale’deki tek kitabeye göre Karamanoğlu II. İbrahim Bey tarafından 1450’de büyük bir onarım görmüş ve kaleye Mamure (Mamuriye) adı verilmiştir. 16’ncı ve 17’nci Yüzyıllarda kaleyi fetheden Osmanlı İmparatorluğu Kale’yi tekrar yenilemiştir.

Kale’yi derin ve geniş bir hendek çevreler, ana girişe bu hendek üzerindeki kemerli bir köprü ile girilir. Kale içindeki yapılardan günümüze cami, türbe, sarnıç, çeşme, ve depolar kalmıştır.

Mamure Kalesi Türkiye’nin en iyi korunmuş kalelerinden biridir. Cumhuriyet Dönemi’nde iki kez onarım görmüştür.

 

 

YAVUZ TARAKÇIOĞLU

Içel is a province in the Mediterranean Region, located between Antalya and Adana. The Mediterranean Sea is in the south of our Içel province, where Adana is in the east, Niğde, Konya and Karaman in the north, and Antalya in the west.

The center of our province Içel is Mersin. The other districts other than Mersin are Anamur, Silifke, Tarsus, Erdemli, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar, Mut and Çamlıyayla.

Mut is on Silifke and Anamur Taşeli Plateau. This plateau starts with the mountains bordering the Gulf of Antalya and continues to Limonlu Çay Valley to the west of Erdemli. This region was given the name “Cilicia Trachela”, meaning “Stony Cilicia” in Ancient Age.

Anamur Cape is the southernmost point of the Anatolian Peninsula on the Mediterranean coast.

Half of the Taşeli Plateau is at an altitude of over 1,500 meters. The climate is harsh and agricultural areas are limited. Grasslands are scarce for livestock. The parts of the plateau facing the Mediterranean and the river valleys are considered as plateaus in summer.

Anamur is the last district of Içel on the Mediterranean coast. The borders of Gazipaşa district of Antalya begin where the western borders of Anamur end.

Anamur Cape is the southernmost point of the Anatolian Peninsula on the Mediterranean coast.

The territory of the district is very mountainous except for the plain strip on the coast. Anamur Stream, which consists of the waters of the plateaus of the Taurus Mountains facing the sea, flows in a steep and narrow valley, then turns south and widens its base. When it approaches the shore, it expands and forms the Anamur Plain, which is an alluvial plain. Anamur Plain is a very fertile plain. On the other hand, Taşeli Plateau both protects the plain from cold northern winds and keeps the rain clouds coming from the sea. Therefore, the frost is very rare in the plain and warm climate plants also grow. For example, bananas, oranges, lemons, cotton, sesame, peanuts, artichokes, strawberries and almonds are the leading products. Viticulture is grown on terraces, wheat, barley and cereals, vegetables and fruits are grown in the interior. Livestock is performed.

The coves and beaches of Anamur, which has been famous for its forests and salt throughout history, are especially worth seeing. Apart from its pristine, 18 km long sandy beach, 12 coves are at the disposal of sea and swimming enthusiasts.

The natural beauties of Anamur must have influenced its people, as the people of Anamur are known as calm, hospitable, contented with few, and full-eyed people. They are generous, hardworking, thoughtful and reliable Turkmen who do not care about material things. They are known for their honesty.

You can shop with peace of mind in Anamur and you will be surprised at the cheap prices.

Despite Anamur’s natural beauties, historical ruins and abundance of places to visit, there are two reasons why it is too late to enter the tourism area: First, the heavy, settled, calm, master natured Anamur people avoid praising themselves and their provinces, and the second is their winding roads.

Anamur-Gazipaşa is 80 km, Anamur-Silifke is 130 km.

ANAMUR (MAMURE) CASTLE

Anamur (Mamure) Castle was established on the coast of Anamur. It is not known by whom and when it was founded. The city and castle came under the rule of the Assyrians in B.C. 8th century, then the Persians, Alexander the Great. After the Roman and Byzantine periods, it was conquered by Emir Mübazirüddin Ertokus in the 13th century during the reign of Alaeddin Keykubat, and then passed into the hands of the Karamanoğulları.

According to the only inscription in the castle, it was repaired by Karamanoğlu II. İbrahim Bey in 1450 and the castle was named Mamure (Mamuriye). The Ottoman Empire, which conquered the castle in the 16th and 17th centuries, renewed the castle again.

A deep and wide ditch surrounds the Castle, and the main entrance is entered by an arched bridge over this ditch. Mosques, tombs, cisterns, fountains and warehouses have survived among the structures inside the castle.

Mamure Castle is one of the best preserved castles in Turkey. It was repaired twice in the Republican Period.