DOĞRU BİLİNEN ADIYLA KÖK HÜCRE NAKLİ

Kadın olalım, erkek olalım saçlarımız pek kıymetli…

Uzatıyoruz, kısaltıyoruz, şekil verdiriyoruz, çeşit çeşit şampuanlarla yıkıyoruz.

Bakım yaptırıyoruz.

Saçımız dış görünüşümüzün önemli bir parçası.

Uçları kırıldığında, döküldüğünde üzülüyoruz. Çareler arıyoruz.

Hele hele çok döküldüğünde, başımızda açıklıklar oluştuğunda,  bunun çaresi ve tedavisi biraz uzun, masraflı ve biraz da zahmetli bir süreç…

Elbette yaşantısını böyle devam ettirenler var.

Bu bir kusur, eksiklik değil ama bazıları haklı olarak  eskiden olduğu gibi sağlıklı saçları olsun istiyorlar.

Çeşitli yollardan bu duruma çareler arıyorlar.

Saçlar Neden Dökülür?

Sağlıklı bir saç günde ortalama 50-100 tel arasında dökülür.

Aşırı saç dökülmesi durumlarında bu sayı artar.

Kadınlarda hormonal sorunlar, kansızlık, vitamin ve mineral eksikliği, gebelik-doğum, alkol ve sigara tüketimi, stres saç dökülmesine neden olabilir.

Erkek tipi saç dökülmesinin tıbbi adı, Androgenetik Alopesi’dir.

Erkeklerin saç dökülmesinde, genellikle saç çizgisi geriye gider, ardından seyrelmeler başlar, saçın üst bölgesi dökülür.

Kadınlarda ise her bölgeden dökülme aynı anda olur.

Günümüzde erkek tipi saç dökülmesi 17 yaşına kadar inmiş durumda.

Kadınlarda olduğu gibi stres, alkol-sigara tüketimi, vitaminsizlik, yanlış beslenme bunda önemli etkenler.

Dünyada Saç Ekiminin Tarihçesi

İlk Saç Ektirme Nasıl Başlamış?

Şöyle bir baktığımızda dünyada saç ekimi konusundaki çalışmaların Japonya’da başladığını görüyoruz. Japon doktor Sasakawa, 1930’ların başında ilk olarak saç köklerinin ekilmesi fikrini ortaya atmış.

1930’ların sonuna doğru modern saç ekimi uygulamalarına yaklaşan bir Japon dermatolog tarafından ikinci bir saç ekimi denemesi yapılmış.

Benzer girişimler 1950’lerde Japonya’da devam etmiş.

Bu tarihlerde ABD’de de saç ekimi çalışmaları başlamış.

1952 yılında Amerikalı bir doktor ilk saç ekimi için başvurmuş.

İlerleyen yıllarda teknikler de gelişmiş.

Erkek tipi kellik için ilk saç ekimi ameliyatı, 1952’de Newyork’ta Dr. Norman Orentreich tarafından yapılmış.

Günümüzün modern saç ekim tekniklerinin temelleri atılmaya başlamış.

Saç büyüme döngüsünün doğal yapısını taklit eden “saç kökü ekimi” tamamen doğal ve başarılı sonuçlar vererek gelişmiş.

Bugün artık yapılan saç ekimiyle (kök hücre nakli) insanlar eski saçlarına yeniden kavuşmanın mutluluğuyla yaşamlarına devam ediyorlar.

Saç Ekimi Cerrahi Bir İşlemdir

Saç ekimi basit bir işlem gibi görülmemelidir.

İşinin ehli doktorlar tarafından, ameliyathane ortamında yapılan cerrahi bir ekip çalışmasıdır.

İşlemin yapılacağı hastanenin uluslararası standartlarda, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden bir hastane olması önemlidir.

İşlem, titizlik, temizlik ve dikkat gerektirir.

Pahalı oluşu nedeniyle maalesef merdiven altı yerlerde, sağlıksız koşullarda, bu konuda  yetkin olmayan kişilere de saç ekimi yaptıranlar var.

Böyle işlemlerin ardından yaşanan üzücü durumları haberlerde görüp, izliyoruz.

O yüzden çok iyi araştırılıp ona göre yaptırılmalıdır. Bakanlıktan onaylı yerler özellikle tercih edilmelidir.

Saç Ekimi (Kök Hücre Nakli) Kimlere ve Nasıl Yapılır?

Saç dökülmesinin belli tedavi yöntemleri olsa da, en hızlı ve kalıcı yöntem saç ekimidir. Yani kök hücre nakli…

Sağlık durumu elverişli olan ve 22 yaşından büyük olan herkes saç ekimi yaptırabilir.

İşlem en basit haliyle şöyle anlatılabilir:

Saç köklerinin özel bir aletle tek tek birli, ikili, üçlü şekilde saçlı deriden çıkarılması, sonra tekrar saç çıkması istenen bölgeye ekilmesi…

Transfer edilen doku yabancı doku olmadığı için vücut kolay kolay reddetmez.

Nakledilen saç; renk, doku, büyüme oranı ve kıvrılma gibi kendi özelliklerini korur.

Başarılı bir saç ekimi operasyonunda yüzde onluk bir kök kaybı normal sayılır.

Saç Ekimi Sonrası Bakım ve Takip Önemlidir

Genellikle ekilen saç ilk 2-4 haftada dökülür. Yeni böyüme 3-4 ay içinde başlar.

Tam doğal bir sonuç için 9-12 ay içinde beklenebilir.

Saç ekiminde en fazla tercih edilen yöntem, “FUE”  yöntemidir. Bu yöntem Türkiye’de yıllardır uygulanıyor.

Bu yöntemle lokal anestezi altında, kişinin saçlı bölgesinden, saç kökleri cerrahi müdehaleyle tek tek çıkarılır, hazırlanır.

Sonra özel cihazlarla kafa üzerinde küçük kanallar açılır.

Saç folikülleri açılan kanallara tek tek yerleştirilir.

İşlem yaklaşık dokuz saat sürer.

İşlemin ardından biraz dinlenen kişi, kısa sürede normal hayatına döner.

İşlemden sonra 6 ay boyunca düzenli kontrollerini yaptırmalıdır.

Saç ekimi yaptıran kişilerin bu süreçte ve daha sonrasında saçını doğal şampuanlarla  yıkaması önemli.

Ayrıca 6 boyunca saç makinasıyla değil, makasla traş olmaları da dikkat etmeleri gereken bir diğer durum.

Saç Ektirdikten Sonra Kişiler Kendilerini Daha İyi Hissediyorlar

Saç ektirdikten sonra özellikle erkeklerin fiziksel ve psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissettikleri gözlemlenmiş.

Bazılarının spora başlayıp, sağlıklarına özen gösterdikleri, sigarayı bile bıraktıkları saptanmış.

Ülkemiz Sağlık Turizminde ve Saç Ekiminde Tercih Edilen Ülkelerin Başında Geliyor

Ülkemizde öncelikle küçük şehirlerde başlayan saç ekim operasyonları, giderek İstanbul ve Ankara’da yoğunlaşmış.

Bu alanda doktorlarımızın tecrübeli oluşu, uygun fiyat politikası, kullanılan teknoloji, işlemin başka Avrupa ülkelerine göre daha kısa sürede yapılması, saç ekiminde ülkemizin tercih edilmesini sağlıyor.

İtalya, Suudi Arabistan, Yunanistan, İspanya, Kuveyt ve Rusya’dan saç ekimi için çok sayıda kişi gelip, tedavi oluyor.

Saç ekimi biraz maliyetli bir işlem…

Bunun için bu işi yapan büyük hastaneler aranıp işlemle ilgili detayları öğrenmek mümkün…

 

Dilek Tuna Memişoğlu

 

Hair transplantation

STEM CELL TRANSPLANTATION WITH THE TRUE NAME

 Whether we are women or men, our hair is very precious…

We lengthen, shorten, shape, wash with various shampoos.

We use hair care products.

Our hair is an important part of our appearance.

We feel sad when the ends split and it falls. We look for remedies.

Especially when there is a lot of hair loss and openings in our heads, the remedy and treatment of this is a bit of a long, costly and somewhat laborious process…

Of course, there are those who continue their lives like this.

It’s not a flaw or a shortcoming, but some people rightly want to have healthy hair like they used to.

They are looking for solutions to this situation in various ways.

Why does the hair fall out?

A healthy hair sheds between 50-100 strands on average per day.

This number increases in cases of excessive hair loss.

Hormonal problems, anemia, vitamin and mineral deficiency, pregnancy-birth, alcohol and cigarette consumption or stress can cause hair loss in women.

The medical name for male pattern hair loss is Androgenetic Alopecia.

In men’s hair loss, the hairline recedes, then thinning begins, the upper part of the hair falls out.

In women, shedding occurs at the same time from all areas.

Today, male pattern hair loss starting age has decreased until the age of 17.

As in women, stress, alcohol-cigarette consumption, lack of vitamins, malnutrition are important factors in this.

History of Hair Transplantation in the World

How Did The First Hair Transplant Start?

When we look at it, we see that the studies on hair transplantation in the world started in Japan. Japanese doctor Sasakawa first came up with the idea of ​​transplanting hair follicles in the early 1930s.

Towards the end of the 1930s, a second hair transplant attempt was made by a Japanese dermatologist, who approached modern hair transplant practices.

Similar initiatives continued in Japan in the 1950s.

At this time, hair transplantation studies started in the USA.

In 1952, an American doctor applied for the first hair transplant.

Techniques have also improved in the following years.

The first hair transplant surgery for male pattern baldness was performed in New York in 1952 by Dr. Made by Norman Orentreich.

The foundations of today’s modern hair transplantation techniques have begun to be laid.

“Hair root transplantation”, which imitates the natural structure of the hair growth cycle, has developed with completely natural and successful results.

Today, with the hair transplantation (stem cell transplant), people continue their lives with the happiness of regaining their old hair.

Hair Transplantation is a Surgical Procedure

Hair transplantation should not be seen as a simple procedure.

It is a surgical team work performed by competent doctors in the operating room environment.

It is important that the hospital where the procedure will be performed is at international standards and follows the technological developments closely.

The process requires meticulousness, cleanliness and attention.

Unfortunately, due to its expensiveness, there are people who have hair transplantation under the counter, in unsanitary conditions, and by people who are not competent in this regard.

We see and watch the sad events that happened after such transactions on the news.

Therefore, it should be well researched and made accordingly. Places approved by the Ministry should especially be preferred.

Who and How is Hair Transplantation (Stem Cell Transplant) done?

Although there are certain treatment methods for hair loss, the fastest and permanent method is hair transplantation. So stem cell transplant…

Anyone who is in good health and over the age of 22 can have a hair transplant.

The process can be explained in its simplest form as follows:

Extracting hair follicles from the scalp one by one, in two or three ways with a special tool, and then transplanting them back into the area where hair growth is desired.

Since the transferred tissue is not foreign tissue, the body does not reject it easily.

Transplanted hair retains its own characteristics such as colour, texture, growth rate and curl.

A root loss of ten percent is considered normal in a successful hair transplant operation.

Post-Hair Transplantation Care and Follow-up is Important

Generally, the transplanted hair falls out in the first 2-4 weeks. New growth begins in 3-4 months.

It can be expected that 9-12 months to pass for a full natural result.

The most preferred method in hair transplantation is the “FUE” method. This method has been used in Turkey for years.

With this method, under local anesthesia, hair follicles are surgically removed and prepared one by one from the hairy area of ​​the person.

Then small channels are opened on the head with special devices.

Hair follicles are placed one by one into the opened channels.

The process takes about nine hours.

The person rests a little after the procedure, and returns to their normal life in a short time.

After the procedure, they should have regular check-ups for 6 months.

It is important for people who have a hair transplant to wash their hair with natural shampoos during and after this process.

In addition, they should pay attention to shaving with scissors, not with a hair machine.

People Feel Better After Hair Transplant

It has been observed that especially men feel better physically and psychologically after hair transplantation.

It has been also determined that some of them start sports, take better care of their health, and even quit smoking.

 Our country is at the top of the countries preferred in Health Tourism and Hair Transplantation

Hair transplantation operations, which started in small cities in our country, gradually concentrated in Istanbul and Ankara.

The experience of our doctors in this field, the affordable price policy, the technology used, and the fact that the procedure takes a shorter time compared to other European countries make our country preferred for hair transplantation.

Many people come from Italy, Saudi Arabia, Greece, Spain, Kuwait and Russia for hair transplantation and receive treatment.

Hair transplantation is a somewhat costly procedure…

For this, it is possible to call the big hospitals that do this job and learn the details about the process.

 

Dilek Tuna Memişoğlu