Kadın ana,
Kadın eş,
Kadın kardeş,
Kadın koca bir dünya…

Kadın kucaklayan,
Toparlayan,
Besleyen,
Arttırıp çoğaltan,
Taşıyan…
Kadın destek,
Kadın sevgi dolu,
Kocaman bir yürek,
Kadın insan…
Kadın bir can…
Ve kadın maalesef üzülen, ezilen, öldürülen…
Hemen her dönemde, ülkede, coğrafyada kadınlar çile çekmiş…
Hâlâ da çekiyor…
Çilesi bitmiyor, kadınların, kızların…
Özellikle kadın okuyucuları kucaklayan dergimizde, bu konuya değinmeden olmazdı elbette…

Her gün 100 kadından 35’inin şiddet görüp, günde 137 kadının öldürüldüğü dünyamızda, herkesin bir an önce üzerine düşeni yapması gerekiyor…

Ülkemizde de sürekli kadınların şiddet gördüğünü, öldürüldüğünü, duyuyoruz maalesef…

Ben bu cümleleri yazarken bile üç kadın cinayeti duydum haberlerden… Bir anne, bir can, bir evlat daha yitip gitti sebepsiz yere…

Daha bu son olsun diyoruz, hep beraber izlerken…

Ama olmuyor maalesef…

Kadınların Çilesi Bitmiyor

Dövülen,
Yaralanan,
Çocuk yaşta evlendirilen,
Okula gönderilmeyen,
Eğitim hakkı, çocukluğu, gençliği, insanlığı elinden alınan,
Tacize uğrayan…

Ve kadın maalesef üzülen, ezilen, öldürülen…

Kimsesiz, sahipsiz,
Korumasız,
Ağlayan,
Üzgün,
Çilesi bitmeyen kadınlar, analar, kızlar…

Hakları olan ama bunları bilmeyen, kendini savunamayan, insanca yaşayamayan, yaşamın içinde yitip giden…
Oysa seçme, seçilme, eğitim, çalışma gibi en mühim haklarımızı, Mustafa Kemal Atatürk zaten yıllar öncesinden düzenleyip, hayata geçirmiş…

Türkiye’de Kadınlara Seçme Seçilme Hakkı

5 Aralık 1934’te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmiş. Kadınlar toplumun her alanında yaptıkları çalışmalarla söz hakkına sahip olmuşlar… Evlerinde anne, eş olarak, dışarıda meslekleriyle başarılı işlere imza atmışlar; hâlâ da atıyorlar…

Ülkemizde bu hareketlerin birçok yerden önce başlaması; bana, hepimize, gurur, mutluluk, huzur veriyor.

 

Atatürk’ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını imzaladığı tarihte, dünyada sayılı ülkelerde kadınlar bu hakkı kullanabiliyordu. İtalya 1945, Fransa 1944, Belçika 1960, İsviçre 1971 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanımış.

Düşünebiliyor musunuz? Daha yakın bir tarihe kadar medeni dediğimiz ülkelerde kadınlar bu haklarından bihaber yaşıyorlarmış…

Dünyada Kadının Değeri Tam Bilinmiyor

Yüzyıllar boyunca kadının toplumda önemi, bir birey olarak değeri tam oturmamış desek, yeridir. Birtakım çalışmalarla, uğraşılarla, özel günlerle bu konuda farkındalıklar oluşturuluyor.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü

Dünyada Kadın Hakları her yıl 5 Aralıkta kutlanıyor. Bu tarih temelini Olympe de Gouges’un 1791’deki Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi’nden alır. Fransız İhtilali sonrası yayımlanan bildirgeye ek olarak, Gouges’in hazırladığı bildirgeye, “Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi” denildi.

8 Mart Kadinlar Günü

8 Mart Kadınlar Günü’nün temelleri ise, 1877 Mart ayında, Amerika’nın New York kentinde, tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretleri, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için yaptıkları grevlerde atılmış.

Bu olaylardan 53 yıl sonra Danimarka’nın Kopenhag şehrinde düzenlenen Kadın Sosyalist Enternasyonel Toplantısında, 8 Mart’ın her yıl “Kadın Günü” olarak kutlanması kararlaştırılmış.

1975 yılı Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kutlanmış.1977’de ise Birleşmiş Milletler genel toplantısında Kadın Hakları, “Uluslararası Barış Günü” olarak kabul edilmiş. Kadınların hakları güçlendirilirse, dünya barışı da güçlenir, denilerek…

Yayımlanan bildirgenin içeriğinde kadınların sosyal, hukuki ve politik alanda erkeklerle eşit haklara sahip olmasının gereklilikleri anlatılıyordu.

Aradan yıllar geçti, kadınlar her alanda söz sahibi oldular. Yaşamın içinde, erkeklerin yanında ellerini attıkları her işi lâyıkıyla yaptılar.

Ancak dünyada ve ülkemizde kadınların haklarının iyileştirilmesine yönelik bu hareketler yeterli gelmedi…

Kadınların yüzü bir türlü tam anlamıyla gülmedi maalesef…

Daha fazla ezilen, hor görülen, dayak yiyen, dışlanan, öldürülen kadın haberi duymak istemiyoruz ne ülkemizde, ne dünyamızda…

Haklarımızı konuşmak, belirtmek ve vurgulamak güzel ama bir günle sınırlı kalmamalı.

Her birey, kurum bu konuda elinden geleni yapmalı.

Analar, babalar çocuklarını daha küçük yaştan ayrım yapmadan büyütmeli… Hem karşı cinse, hem de tüm canlara karşı sevgi, saygı ve hoşgörüyü örnek olarak kendi yaşamlarında gösterip, öğretmeli yavrulara…

Ve öğretmenler okullarda anlatmalı bu incelikleri…

Ayrıca her meslekten insan, hepimiz, elimizden ne gelirse yapmalıyız bu konuda…

Kadın olsun, erkek olsun, insanca yaşamanın sırrını çözmemiz lâzım.

Sevgiyle, anlayışla, sabırla, hoşgörüyle, bilgiyle, bilimle…

 

 

Woman mother,
Wife,
Sister,
A woman is a whole world

Woman embracing, tidying up, feeding,
augmenting and multiplying,
Bearing…
Female support, woman loving, a big heart, female human…
A woman is a soul…
And the woman is saddened, oppressed, killed…

In almost every period, in the country and in the geography, women have suffered…
It still draws…
Her ordeal does not end, women, girls…
Of course, in our magazine, which embraces female readers in particular, it would not be possible without mentioning this issue…

In almost every period, in the country and in the geography, women have suffered…
It still draws…
Her ordeal does not end, women, girls…
Of course, in our magazine, which embraces female readers in particular, it would not be possible without mentioning this issue…

Women’s Ordeal Doesn’t End

Beaten,
Injured,
Married at a young age,
Not sent to school,
The right to education, childhood, youth and humanity were taken away,
The abused…
Homeless, homeless,
Unprotected,
Crying,
Sad,
Women, mothers, daughters, whose ordeal does not end…

And the woman is saddened, oppressed, killed…

Those who have rights but do not know them, cannot defend themselves, cannot live humanely, are lost in life…
However, Mustafa Kemal Atatürk had already arranged and implemented our most important rights such as voting, being elected, education and working years ago.

Women’s Right to Vote in Turkey

On 5 December 1934, Turkish women were given the right to vote and be elected. Women have had the right to have a say in the work they do in all areas of society… They have accomplished successful works as mothers and wives at home, and with their professions abroad; they are still throwing…
In our country, these movements started before many places; It gives me, all of us, pride, happiness and peace.
At the time when Atatürk signed the right to vote and be elected to Turkish women, women could use this right in few countries in the world. Italy 1945, France 1944, Belgium 1960, Switzerland gave women the right to vote and be elected in 1971.
Can you imagine? Until recently, women were living in ignorance of their rights in countries we called civilized.

The Value of Women in the World Is Not Known Exactly

For centuries, the importance of women in society, if we say that their value as an individual has not been fully established, is its place.
Awareness is created on this issue with some studies, efforts and special days.

5 December International Women’s Rights Day

Women’s Rights in the World is celebrated every year on December 5th. This history takes its foundation from Olympe de Gouges’ Declaration of the Rights of Woman and the Woman Citizen of 1791.
In addition to the declaration published after the French Revolution, the declaration prepared by Gouges was called the “Declaration of the Rights of Women and the Woman Citizen”.

8 March Women’s Day

The foundations of March 8, Women’s Day, were laid in March 1877 in New York City, USA, in the strikes of hundreds of women working in the textile industry to protest low wages, long working hours and inhumane working conditions.

53 years after these events, at the Women’s Socialist International Meeting held in Copenhagen, Denmark, it was decided to celebrate 8 March as “Women’s Day” every year.

1975 was celebrated as the International Women’s Year. In 1977, the United Nations General Meeting on Women’s Rights was recognized as the “International Day of Peace”. By saying that if women’s rights are strengthened, world peace will also be strengthened…

In the content of the published declaration, the necessity for women to have equal rights with men in the social, legal and political fields was explained.

Years have passed, women have had a say in every field. In life, in the presence of men, they did every job they put their hands on.

However, these movements aimed at improving women’s rights in the world and in our country were not enough…

Unfortunately, the faces of the women did not fully smile…

WE DO NOT WANT TO HEAR THE NEWS OF MORE WOMEN WHO ARE OPPRESSED, DESPISED, BEATEN, EXCLUDED AND KILLED, NEITHER IN OUR COUNTRY NOR IN OUR WORLD.

It is good to talk, state and emphasize our rights, but it should not be limited to one day.

Every individual and institution should do their best in this regard.

Mothers and fathers should raise their children without discrimination from younger ages… They should show love, respect and tolerance towards both the opposite sex and all souls in their own lives and teach them to the offspring…

And teachers should explain these subtleties in schools…

Additionally, people of all professions, all of us, should do whatever we can in this regard…

Whether it’s a woman or a man, we need to solve the secret of living humanely.

With love, understanding, patience, tolerance, knowledge, science…