Öfke, çağımızın çözülmesi gereken en önemli sorunlarından biri.

Maalesef yaşlımızdan gencimize, kadınımızdan erkeğimize, çoluğumuza çocuğumuza, sık sık öfke patlamaları yaşıyoruz.
En basit durumlarda bile kendimizi kontrol edemeyip, bir anlık sinirle, dağları tepeleri deviriyoruz, kalpler, gönüller yıkıyoruz.
Sudan sebeplerle hem kendimizi, hem sevdiklerimizi kırıp üzüyoruz.
“Sonra da ne gerek vardı da bu denli öfkelendim” diyoruz.
Çocuklarımız da bizden görüp benzer davranışları yaptığında şaşırıyoruz.

“Öfkeli halleri nereden öğrendi bu çocuk, kime çekti bilmem ki?” diye sorup duruyoruz. 

Anne-Babalar Çocuklara Örnek Olurlar
Öfke öğrenilebilen bir davranıştır ve çocuklar da maalesef bunu büyük ölçüde büyüklerinden öğreniyorlar.
Uzmanlar, “Anne-babasını sürekli tartışırken gören çocukların da öfkeli, kızgın, olması muhtemeldir.” diyorlar.
Büyüklerinden sürekli olumsuz davranışları gören çocukların, etraflarına şiddet uygulamaları ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorlar .

Öfkeli Çocuklar

Sokakta, mağazada, alışveriş merkezinde, parkta, yerlere yatıp yuvarlanan, ağlayan, elindekini fırlatan, kızıp bağıran çocuklarla karşılaşıyoruz.

Okullarda çocukların, gençlerin şiddet olaylarını duyuyoruz. Birbirine, hatta öğretmenine zarar veren çocuklar…
Tabii tüm bunlara çok üzülüyoruz.

İki yaşındaki bir çocuk istediği düzeyde bağımsızlaşamadığı zaman öfkesini dışarı vurabilir.

Geçenlerde bir doktor tanıdığım, dört yaşlarında bir miniği muayene ederken, yumruk yediğinden bahsetmişti.
Bizler de anne babasını iteleyen, akranlarına vuran çocuklar görmüyor muyuz etrafta?

Çocuklarda Öfke Nöbetleri
Elbette anne babalar için çok zordur, üzücüdür çocuğunu öfke içinde ağlarken, bağırırken, yerlerde sürünürken görmek…

Bazen öylece kalakalırlar ne yapacaklarını bilmeden. “Dur” deseler durmaz, “sus” deseler anlamaz.
Çocuklarda öfke nöbetleri genelde,
Tekme atma,
Vurma,
Bağırma,
Ağlama,

Hatta ısırma davranışı şeklinde kendini gösterir.

Bu olumsuz davranışlar, özellikle kendini ifade etme durumu tam gelişmemişse kendini gösterir. Çocuk, tepkisini bu şekilde dışarı vurur.

Ayrıca çocuklardaki bağımsız olma arzusu da öfke patlamalarını doğuran bir etkendir.

İki Yaş Sendromu
Uzmanlara göre “iki yaş sendromu” önemlidir.
İki yaşındaki bir çocuk istediği düzeyde bağımsızlaşamadığı zaman öfkesini dışarı vurabilir.
Bilişsel, sosyal, duygusal ve motor gelişiminde bir gecikme yoksa, en fazla öfke patlamalarının yaşandığı dönem bu dönemdir.
Bunun yanı sıra çocuklarda öfke nöbetleri, çocuğun anlaşılamadığını düşündüğü durumlarda da kendini gösterir.
Açlık, susuzluk, uykusuzluk, dışarı çıkma isteği de öfkeyi tetikler.

Çocuklarda Öfke Kontrolü Nasıl Sağlanır?
Uzmanlar, çocukların duygularını içlerine atmalarını onaylamıyor.
İfade etmelerini destekliyorlar. “Ne hissediyorlarsa söylesinler, duygusunu aktarsınlar” diyorlar.
Ama öfkeyle, kızgınlıkla, vurup dökerek değil…
Sakince anlatmalarını sağlamak önemli.

Büyükler Küçüklere İyi Örnek Olmalı
Büyüklerin kendi davranışlarında özenli ve tutarlı olmaları,
Çocukların yanında tartışmamaları,
Anlayışlı ve sabırlı olmaları,
Çocukların her istediklerini yapmamaları, her istedikleri şeyi almamaları,
Koydukları kuralları uygulamaya çalışmaları,
Davranışlar karşısında aşırı ceza ve ödül vermekten kaçınmaları gerekiyor.
Çocuklarda öfke patlamaları görüldüğünde bunun nedenleri araştırılmalıdır. Çocuk en çok nerede, ne zamanlarda öfkeleniyor gözlemlenmelidir.
Onları başka çocuklarla kıyaslamadan, yargılamadan, suçlamadan, yaptıkları hareketin nedenini anlamaya çalışmak da çözüme ulaşmakta önemlidir.
Çocuklara seçme şansının tanınması, olay ve durumlarda seçenekler sunulması olumlu sonuç verebilir.

Bazı Durumlarda Bir Uzmandan Yardım Almak Gerekebilir
Bazı çocuklarda öfke nöbetleri çok sık görülür. Anne-Babalar ne yapsalar çözemezler bu sorunu. Hem çocuk çok yıpranır bu durumda, hem de anne-babası.
Eğer çocukta öfke aşırı bir şekilde ve uzun süreli devam ediyorsa, diğer insanlara ve hayvanlara zarar verme boyutlarına ulaştıysa, sorun bir türlü çözülemiyorsa bir uzmandan yardım almak gerekebilir.
Uzmanlara göre “Oyun terapisi” yine olumlu sonuçlar veren bir uygulamadır. Oyunla, çocuğun içinde biriken sıkıntılar zarar vermeden dışarı atılabilir.
Geçtiğimiz yıl yitirdiğimiz Sevgili Doğan Cüceloğlu bu konuda şu cümleleri kurmuş:
“Güçlü olmak istiyorsan öfkeli olmak zorundasın. Güçlü değilsen insan yerine konmazsın.”Günümüzde hakim görüş bu. Bu sadece bizim kültürümüze dair bir şey değil, küresel bir durum.”
“Çocuk doğduktan altı saat sonra güvende olup olmadığının farkına varıyor. İyi, barışçıl bir çocuk yetiştirmek zor ama mümkün. Benim “altı tanıklık” dediğim bir sistem var:
1.Sen varsın
2.Seni olduğun gibi kabul ediyorum
3.Senin yerini kimse alamaz
4.Sana güveniyorum
5.Sevilmeye layıksın
6.Sen bu ailenin bir parçasısın ama aynı zamanda da özgürsün.”
Biraz sevgi, biraz sabır, ilgi ve uğraşmayla, sağlıklı gülen, mutlu çocuklar yetiştirmemiz mümkün…
Sevmek, güvenmek, onun da bir birey olduğunu kabul edip haklarına saygı duymak, yargılamadan, kızmadan, bağırmadan, sabırla dinlemek, anlamaya çalışmak tüm çocuklara iyi gelir.
Hepimize iyi geldiği gibi.
Çocuklara en çok gülmek, mutluluk, neşe yakışır.

DİLEK TUNA MEMİŞOĞLU

Anger is one the most important problems of our time.

Unfortunately, every one of us lash out in anger from time to time. Be it young or old, women or men.


We break hearts and sever connections even in the simplest situations because of our inability to self-control.
We hurt the ones that are closest to us and ourselves for nothing.


Then we say, “Why did I get so mad for no reason?”.
We get surprised when our children mimic our behavior.
We ask, “Where did this kid get his temper from?”.

Children take their parents as an example
Anger is a learnt behavior and unfortunately most children learn it through their elders.

Experts say that children that live in an arguing marriage are more likely to be angry and mad.
They say that the ones that experience negative behavior from their elders are more prone to use violence towards their environment.

Hot blooded childrenOn the streets, stores, malls, parks, we are used to seeing children that throw a tantrum, scream and roll on the ground crying.


We hear about the violence in schools. Children hurting each other and even their teachers…
Of course, we all find these upsetting.
Recently a doctor friend talked about getting punched while examining a four-year-old child.
Don’t we see children that push their parents and strike their peers?

Tantrums in children
Of course, it is difficult for parents to see their child screaming and crawling on the ground crying and raging…

A child that is at the age of two can lash out in anger if he/she cannot feel as independent as he/she desires.

Sometimes they might freeze up. Kid does not stop nor hush when told to.
Anger tantrums in children usually happen by,
Kicking,
Hitting,
Screaming,
Crying,
Or even biting.
These negative behaviors, occur especially if self-expression is not developed enough in a child. The kid shows its reaction like this.
Additionally, the urge to be independent might also cause these explosions of anger.

Terrible Twos
Experts find “terrible twos” important.
A child that is at the age of two can lash out in anger if he/she cannot feel as independent as he/she desires.

This is the main period of anger tantrums if there are no setbacks on mental, social, emotional and motor development.

Additionally, these tantrums happen if a child feels like they are not being understood.

Hunger, thirst, sleep deprivation, desire to go outside may also trigger anger.

How to ensure proper anger control in children?
Experts do not condone children bottling up.
They encourage children expressing themselves. “Let them speak up their mind, relay their emotions.” they say.
But not with rage and violence…
It is crucial to make them speak calmly.

Adults should be a good example for minors
Adults being thorough, neat and consistent in their behavior,
Not arguing nearby children,
Being understanding and patient,
Not obeying the child’s all impulse desires,
Enforcing the rules they put up,
And avoid over rewarding and punishing certain behaviors.
When a child starts having tantrums, the causes for it needs to be researched. The times and places of the tantrums must be observed.
Trying to understand them without judging, comparing or blaming is also important for finding a solution.

To offer a child the permission to choose may be fruitful.

Expert help might be necessary in certain situations
Some kids experience tantrums way too often. Parents cannot solve it whatever they try. In that case, both the child and parent get exhausted.
If anger is over the top and continuous in the child and it reached to the level of hurting people and animals, without being able to be solved, an expert’s help may be necessary.
Experts suggest “Game therapy” as it gives positive results. The feelings that bother the child can flow out without hurting by playing games.
Dear Doğan Cüceloğlu that we sadly lost last year said these about this topic:
“To be strong, you need to be hot blooded. If you are not strong, you are not taken seriously.” This is the leading opinion in today’s age. This is not exclusive to our culture; it is the global situation.


The child figures out if he/she is safe in the six hours after its birth. There is a system that I call the “six witnesses”:
1.You are here
2.I accept you wholly
3.Nobody could replace you
4.I trust you
5.You are worthy of love
6.You are a part of this family but also free
It is possible to raise healthy, loving, happy children with a little patience, thought and care…
Loving, trusting, accepting his/her independence and respecting his/her rights, patiently listening without judging, blaming, shouting is good for all children.
Like how it is good for all of us.
Smiling, happiness and joy fits children the most.

DİLEK TUNA MEMİŞOĞLU