DİLEK TUNA MEMİŞOĞLU

Söylenceler hep ilgimi çeker. Nerede görsem okumak isterim… Geçmişten bugüne gelen, yazılan, anlatılan masallar, hikâyeler… Kutsal kitaplarda yazan olaylar… Bizlere önemli mesajlar, bilgiler aktarır. Hayatımıza yön verir…

Nuh Nebi ve Ağzında Zeytin Dalı Getiren Güvercin Bir anlatıya göre tufan sonrası Nuh Peygamber suların çekilip çekilmediğini anlamak için gemiden güvercin uçuruyor. Güvercin bir iki uçup geliyor, sonuç olumsuz. Sonra bir geliyor ki ağzında “zeytin dalı.” Nuh Peygamber ve gemidekiler anlıyorlar ki sular çekilmiş… O gün bugündür ağzında zeytin dalı tutan güvercin barışın, huzurun, ümidin, bolluk ve esenliğin sembolü görülmüş… Zeytin dalı da aynı zamanda barışı ve zaferi simgelemiş. Ta o eski zamanlardan beri dünyanın birçok toprağında zeytin ağaçları kök salmış; meyvesiyle, yağıyla insanları şifalandırmış… Binlerce yıl yaşayan bu ağaçlara, ölmez ağaç, kutsal ağaç, barış ve yaşam ağacı demiş insanlık. Sevmiş saymışlar hep… O değerli tanelerinden yemişler. Yağını çıkarıp kullanmışlar… Zeytin ağaçlarına öylesine değer vermişiler ki bu ağaçları kesmeyi büyük günah kabul etmişler. Hatta eski Yunanda zeytin ağacı kesmenin cezası ölüm olmuş.

Zeytin Ağacı Çok Özel Bir Ağaçtır Zeytin ağacı, ağır ve zahmetli büyür ama uzun ömürlü ve dayanıklıdır. 7-8 yaşlarında meyve vermeye başlar, 35 yaşına kadar verimleri artar. Bir zeytin ağacı 300-400 yıl yaşar. 1000 yıllık 2000 yıllık zeytin ağaçları vardır. Zeytin ağacı suyu çok sever ama susuzluğa da dayanıklıdır. Kökleri suya ulaşmak için toprağın çok derinlerine iner. O kadar uzun bir ömrün sonunda ağaçların gövdeleri kurur, içleri boşalır. Ama derinlerde kalan köklerinden yeni sürgünler verir, zeytin fidanı doğar. Yanan zeytin ağaçlarının bile zaman içinde kalan köklerinden tekrar filiz verdiği görülür. Kıymetlimiz Zeytinimiz Yaz-kış yapraklı bu ölümsüz ağacın meyvesi, yağı, altın gibi kıymetli biz insanlar için. Sofralarımızın vazgeçilmez katığı. Kozmetik sektöründe pek çok ürünün olmazsa olmazı… Bugün maalesef topraklarımızda gün geçtikçe zeytin ağaçlarımız azalıyor. Özellikle maden sahalarına yer açmak için Kaz Dağları’ndaki zeytin bahçeleri bozuluyor. “Ölümsüz” dediğimiz kıymetli ağaçlara kıyılıyor. Bu konuda “gerekli önlemler alındığı” söylense de yetkililerin her daim daha çok özen göstermesi önemli. Yüzlerce yılın sonucu, bin bir emekle oluşan zeytin bahçeleri korunmalı. Yenilenmeli… Yoksa zeytini ve zeytinyağını daha da pahalıya alacağız. Sofralarımız bu besleyici ürünlerden mahrum kalacak…

There was an immortal tree Olive-TREE

RUMORS ALWAYS INTRIGUE ME. WHEREVER I SEE IT, I WANT TO READ IT… TALES AND STORIES FROM THE PAST TO THE PRESENT, WRITTEN AND TOLD… EVENTS WRITTEN IN THE HOLY BOOKS… IT CONVEYS IMPORTANT MESSAGES AND INFORMATION TO US. IT GUIDES OUR LIVES…

The Prophet Noah and the Dove Bringing an Olive Branch in Its Mouth

According to one narrative, after the flood, Prophet Noah flew pigeons from the ship to see if the waters had receded. Pigeons fly away one by one, the result is negative. Then comes the “olive branch” in his mouth. Prophet Noah and those on the ship understand that the waters have receded… Since that day, the dove holding an olive branch in its mouth has been seen as a symbol of peace, tranquility, hope, abundance and well-being. The olive branch also symbolized peace and victory. Since ancient times, olive trees have taken root in many lands of the world; They healed people with their fruit and oil… Humanity has called these trees, which have lived for thousands of years, the immortal tree, the sacred tree, the tree of peace and life. They have always loved… They ate those precious grains. They took out the oil and used it… They valued olive trees so much that they considered cutting these trees a great sin. Even in ancient Greece, the penalty for cutting down an olive tree was death.

The Olive Tree Is A Very Special Tree

The olive tree grows heavy and laborious, but it is long-lasting and durable. It begins to bear fruit at the age of 7-8 years, and its yields increase until the age of 35. An olive tree lives 300-400 years. There are 1000-year-old 2000-year-old olive trees. The olive tree loves water, but it is also drought resistant. Its roots go deep into the soil to reach the water. At the end of such a long life, the trunks of the trees dry up and become hollow. But from its deep roots, it gives new shoots and an olive tree is born. It is seen that even burned olive trees sprout from their roots over time.

Our precious olive

The fruit, oil and gold of this immortal tree with summer and winter leaves are as precious as gold for us humans. An indispensable ingredient of our tables. Indispensable for many products in the cosmetics industry… Today, unfortunately, our olive trees are decreasing day by day in our lands. Olive groves in Kaz Mountains are deteriorating especially to make room for mining sites. Precious trees we call “immortal” are being chopped down. Although it is said that “necessary measures have been taken” in this regard, it is important that the authorities always pay more attention. The olive groves, which are the result of hundreds of years and a huge effort, must be protected. It should be renewed… Otherwise, olives and olive oil will get even more expensive. Our tables will be deprived of these nutritious products…

Let’s Love and Appreciate the Olive Tree

ESPECIALLY LIKE TO SEE OLIVE TREES IN THE PLACES I VISIT IN THE AEGEAN REGION. I meet, greet, love its leaves and branches; The olive trees, under which I sit and rest, build a bridge between the past and the future… “How are you so strong, how do you endure the burden of years, how loved you are, beauty?” I say.

“Let my stance be an example to you,” he says wisely…

“Don’t be discouraged, don’t get tired, stand up straight.”

“Work, strive, bear fruit, branch out into the world”

“Love, be loved, do not destroy”

“Peace be upon your tongue, may your heart be pure”

“Let each of you extend the branches of peace to the other, as my branches extend to peace”

“Unrequited, uninterested, with love”…

I say “You always wrap the earth and the sky, always live” and hug your body… Let’s get strength from life as we see you. May your branches and leaves always remind us of peace. Let it remind you to live humanely… And when I eat those precious grains that I put on my plate every day, When I use the luminous oil, Let me say “Good luck to you OLIVE TREE”, It’s good that you’re in our world, Please always be. We love you, the leaves are the symbol of peace dear tree…